Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nye eksperimentelle behandlingsregimer for reduksjon av hjerteinfarkt

Lars Breivik   

Lars Breivik disputerer tirsdag 17. januar for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Protective Conditioning of the Heart via Akt Dependent RISK Signaling - Insulin, BNP and IPC effluent as therapies against lethal reperfusion injury”.

Hjerteinfarkt er en av de ledende dødsårsaker i verden. Ved et hjerteinfarkt vil blodtilførselen til deler av hjertet blokkeres (iskemi) og det rammede vevet dø dersom ikke blodforsyningen gjenåpnes (reperfusjon). Paradoksalt nok så fører denne nødvendige behandlingen til en økning i den totale infarktstørrelsen, ved at reperfusjonen i seg selv forårsaker celledød. Eksperimentelt er det flere behandlinger som reduserer mengden reperfusjonsskader, men få har vist klinisk effekt. Lavere infarktstørrelse vil øke langtidsoverlevelse og redusere sannsynligheten for hjertesvikt.

Den mest kjente og effektive behandlingsmetodene er iskemisk prekondisjonering (IPC), hvor oksygentilførselen til hjertet stenges i korte ikke-skadelige sykler rett før hovediskemien. Under IPC skiller hjertet ut molekyler som initierer protektive signalveier i cellene. Behandlingsmetoder som må utføres før iskemi, kan brukes ved planlagte operasjoner, men ved hjerteinfarkt må behandlingene gis ved reperfusjon.

Breivik har samlet den koronare gjennomstrømmning (effluatet) som har passert gjennom isolerte rottehjerter under IPC og gitt dette til nye hjerter ved reperfusjon, hvilket var like beskyttende som pre-iskemisk behandling. I tillegg har han karakterisert de protektive molekylene i effluatet og kartlagt dets aktivering av intracellulære signalveier. Identifisering av nye molekyler som reduserer reperfusjonsskader vil ha et stort klinisk potensiale for behandling av hjerteinfarkt.

I tillegg til det iskemiske effluatet har han også studert to andre reperfusjonsbehandlinger i sin doktorgrad; insulin og BNP, og vist at for alle tre metodene kan behandlingstiden reduseres med 70 % uten tap av effekt, ved å gis i korte sykler istedenfor kontinuerlig infusjon. Alle behandlingsmåtene aktiverte proteinkinasen Akt, et av de viktigste signalproteinene for bekjempelse av reperfusjonsskader. Mer forskning er nødvendig for å bestemme hvorfor den sykliske behandlingen er like effektiv som lengre kontinuerlig behandling.

Personalia:
Lars Breivik ble født i 1982 og er oppvokst i Bergen. Han har en mastergrad i molekylærbiologi fra Molekylærbiologisk institutt, UiB (2007). Arbeidet som resulterte i ph.d.-graden har vært utført ved Institutt for Biomedisin, UiB og var finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen med førsteamanuensis Anne Jonassen som hovedveileder og Jan Erik Nordrehaug og Frode Berven som medveiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.01.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: Reperfusion injury: delusions, confusions and controversies
Sted: Auditorium 1, Bygget for biologiske basalfag, Jonas Liesvei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.01.2012, kl. 12.30, Auditorium 1, Bygget for biologiske basalfag, Jonas Liesvei 91

Kontaktpersoner:
Lars Breivik, epost: lars.breivik@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side