Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kunnskap om kreftmedvirkende protein kan gi ny kreftmedisin

Annette Katharina Brenner   

Annette Katharina Brenner disputerer tirsdag 28. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Revealing the secrets of proteins – a triple-nuclear and multi-dimensional high-resolution NMR study”.

Nukleær magnetisk resonans (NMR) spektroskopi er en metode som både brukes som kjemisk analysemetodene for blant annet strukturbestemmelsen av kjemiske forbindelser og som medisinsk diagnoseverktøy, kjent under forkortelsen MR. I dette arbeidet ble NMR benyttet til å studere struktur, funksjon og dynamikk av to ulike proteiner: En acetyltransferase (hNaa50p) og en spektrinenhet (R17).

hNaa50p er et enzym som er involvert i flere prosesser som danner grunnlag for celledelingen hos mennesker. Fordi kreft kjennetegnes ved ukontrollert celledeling, vil en kunne hindre eller forsinke utviklingen av ulike krefttyper ved å effektivt hemme dette enzymet. Tillagingen av en potent hemmer krever en detaljert forståelse av enzymmekanismen fordi en fremtidig kreftmedisin må kunne imitere komplekset som enzymet inngår i med sine reaksjonspartnere (substrater). Studien konkluderer med at hNaa50p følger en reaksjonsmekanisme der substratene må reagere med proteinet i en fastlagt rekkefølge, og at en kjemisk forbindelse som strukturelt ligner på det første substratet vil kunne være en potensiell hemmer.

Spektriner er fleksible strukturproteiner som finnes tilknyttet cellemembranen i de fleste dyr. Deres stabilitet varierer mellom ulike organ, og mutasjoner i disse proteinene er forbundet med blant annet muskel- og blodsykdommer, som i ytterste konsekvens kan være dødelige. Men også enhetene som danner et spektrin har veldig ulik stabilitet. I studien ble det vist at én spesifikk aminosyre i et strukturelt kjerneområde er avgjørende for at R17 er mindre stabil enn de fleste andre enheter i dette proteinet. Grunnen til stabilitetsforskjellene er fortsatt uviss, men en teori går ut på at den iboende fleksibiliteten til spektriner, som er helt avgjørende for å opprettholde egenskapene til cellemembranen, er forårsaket av at noen enheter er mindre stabile enn resten av molekylet.

Personalia:
Annette K. Brenner er født i 1980 og oppvokst i Sør-Tyskland. Hun avla sin mastergrad ved Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen i 2006 og har siden høsten 2007 vært ansatt som stipendiat ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.06.2012, kl. 13.15. Oppgitt emne: “Intermolecular interactions of bioorganic molecules studied by liquid state NMR spectroscopy”
Sted: Rom 3069, Realfagbygget.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.08.2012, kl. 10.30, Auditorium 3, Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Annette K. Brenner, tlf. 469 23798, epost: annette.brenner@kj.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side