Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Intensiv trening av armfunksjon etter hjerneslag

Iris Brunner   

Iris Charlotte Brunner disputerer 17. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

”Recovery of arm motor function in the subacute phase after stroke. Aspects of assessment, treatment and neural reorganization”.

I Norge rammes ca. 15 000 personer av hjerneslag hvert år. Hjerneslag er den mest vanlige årsaken til varig funksjonstap og kan medføre store belastninger for pasienten, familien og samfunnet. Mange får halvsidig lammelse etter hjerneslaget. Når for eksempel en arm blir lammet, kan dette redusere evnen til å utføre daglige gjøremål. For å gjenvinne motorisk funksjon, er det viktig med intensiv, utfordrende og omfattende trening.

Iris Brunners avhandling består av tre studier. Formålet var å undersøke funksjonsutviklingen hos pasienter med nedsatt armfunksjon etter hjerneslag, og sammenligne behandlingseffekt av to intensive treningsprogram. I den første studien ble utviklingen av motorisk funksjon i løpet av de første tre månedene undersøkt. Det viste seg at mer enn halvparten av pasientene hadde for store kognitive og medisinske problemer til å delta i motoriske tester og trening. Pasientene med liten eller moderat funksjonsnedsettelse i armen tidlig etter slaget, oppnådde tilstrekkelig motorisk funksjon ved hjelp av et omfattende, men generelt rehabiliteringsopplegg.

I den andre studien ble effekten av to intensive treningsmetoder sammenlignet; Constraint-induced movement therapy (CIMT) og bimanuell trening. I CIMT trenes kun den affiserte armen, og bruk av den friske armen blir hindret. I bimanuell trening brukes imidlertid begge armene. Funksjonen kom seg betydelig i begge gruppene, men det ble ikke funnet forskjell i endring mellom dem. Bimanuell trening synes derfor å være et like effektivt treningsalternativ som CIMT i den tidlige fase etter hjerneslag.

I den tredje studien ble hjernens reorganisering etter hjerneslag undersøkt ved hjelp av funksjonell magnetresonanstomografi. I studien var det et spesielt fokus på såkalte speilnevroner, som er aktive både når man utfører en bevegelse og når man bare observerer den. Resultatene tyder på at også disse nevronene gjennomgår endring i løpet av de første tre månedene og kan være betydningsfulle for rehabiliteringen.

Personalia:
Iris Charlotte Brunner (f. 1961) er født i Ludwigsburg, Tyskland. Hun er utdannet fysioterapeut ved Rehabilitationszentrum Berlin i 1992, og tok mastergrad i helsefag ved Universitetet i Bergen i 2005. Hun har vært ph.d.-stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Forskningsgruppe i fysioterapi, i perioden 2008-2012. Brunner har arbeidet i Meland kommune siden 1999, og er spesialist i nevrologisk fysioterapi. Professor Liv Inger Strand og professor Jan Sture Skouen har vært veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.12.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: «Neuroscientific rationale and evidence-based recommendations for prognostic and therapeutic clinical decision making in stroke patients with arm paresis»
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.2012, kl. 12.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Iris Brunner, tlf. 952 15 321, epost: Iris.Brunner@isf.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side