Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nedkjøling etter hjertestans

Michael Busch   

Michael Busch disputerer fredag 2. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

«Therapeutic Hypothermia after Out-of-Hospital Cardiac Arrest – implementation and clinical management».

Avhandlingen omfatter pasienter som ble vellykket gjenopplivet utenfor sykehus men som ikke våknet opp ved ankomst sykehus. To publikasjoner, fra henholdsvis Australia og Europa, viste i 2002 at nedkjøling av slike pasienter til 32-34 grader i 12-24 timer førte til bedre overlevelse og mindre nevrologisk skade. Samme år innførte Stavanger Universitetssykehus, som ett av de første sykehusene, en enkel nedkjølingsprotokoll som viste seg å være trygg, effektiv og kunne implementeres i løpet av veldig kort tid. Resultatet ble en dobling i overlevelse lokalt fra 2001 til 2003, og at de som overlevde overlevde uten store hjerneskader. Dette viser at nedkjølingsterapien fungerer også i den kliniske hverdag utenom strengt kontrollerte studiebetingelser.

Vi undersøkte også erfaringer med de forskjellige nedkjølingsmetodene i bruk, hvilken påvirkning nedkjølingsbehandling kunne ha på prognostisering, og om pasientgrupper som ikke var inkludert i de første studiene kunne ha nytte av nedkjøling. Vi fant at de ulike nedkjølingsmetodene var veldig forskjellige med tanke på viktige elementer som støy, hygiene, pasientmonitorering, arbeidsbelastning og brukervennlighet. Videre fant vi at prognostisering av bevisstløse pasienter etter hjertestans ikke var forandret etter innføring av hypotermi behandling, noe det var stor grunn til å stille spørsmål ved. De initiale studier fra 2002 hadde ekskludert pasienter over 75 år. Vi fant at nedkjølte pasienter eldre enn 75 år hadde lavere overlevelse enn de yngre, men at 50 % likevel overlevde. Derfor mener vi at alder alene ikke skal være en begrensende faktor for å tilby nedkjølingsterapi.

Personalia:
Michael Busch, født 1969, er fra Göttingen, Tyskland. Han er cand. med. fra Universitet Göttingen og ansatt ved anestesiavdelingen ved Universitet Stavanger.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.11.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: “Devices for patients with severe heart failure after revascularization - ethical and economic implications”.
Sted: Stavanger Universitetssykehus, Auditoriet.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.11.2012, kl. 11.15, Stavanger Universitetssykehus, Auditoriet.

Kontaktpersoner:
Michael Busch, tlf. 402 81 317 (mobil), epost: Bumi@sus.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side