Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fotografiet i samtidskunsten

Hansen Christine   

Cand.philol. Christine Hansen disputerer fredag 24. februar 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

A Trip through the Ordinary Norwegian Landscape:
Perspectives on Photography’s Role in Contemporary Art.

Avhandlingen diskuterer fotografiets ulike og ofte omstridte roller i samtidskunsten, som kunstobjekt, dokument og ’ready-made’ og viser hvor problematisk det er å opprettholde sterke begrepsmessige skiller mellom det modernistiske og postmodernistiske fotografiet. Norsk Landskap 1987, et samarbeidsprosjekt av Johan Sandborg, Siggen Stinessen, Jens Hauge og Per Berntsen, utgjør hovedeksempelet i avhandlingen. Dette fotografiske verket ble til i løpet av en 18 dagers biltur i Norge der målet var å redefinere det norske landskapet gjennom å fokusere på det uspektakulære og det ordinære. Arbeidet ble stilt ut på Henie Onstad Kunstsenter i 1987.

Ved å bruke Norsk Landskap 1987 som et prisme diskuteres skiftende landskapsoppfatninger og spørsmål rundt nasjonal identitet. Resepsjonen av det konseptuelle fotografiet i Norge blir gjort til gjenstand for inngående analyse – likeens forholdet mellom modernisme og postmodernisme og norsk fotografi sett i relasjon til den internasjonale kunstarenaen.

Avhandlingen konkluderer med at fotografiets uavklarte status som kunstobjekt har vært et tilbakevendende tema i diskusjonene om fotografiet helt siden mediet ble introdusert i offentligheten i første del av 1800-tallet –og det fortsetter å være et viktig spørsmål i dag. Fotografiet styrke og svakhet synes å være at det aldri er kunst nok.

Personalia:
Christine Hansen er født i Bergen, oppvokst i Florø og bor i dag i Stavanger. Hun tok hovedfag i kunsthistorie ved UiB i 2005 og har også hovedfag i fotografi fra Kunsthøyskolen i Bergen fra 2000. 2007-2011 var hun stipendiat i kunsthistorie ved UiB. I stipendiatperioden hadde hun et lengre forskningsopphold ved University of Chicago.
Hansen har undervist både ved Universitetet i Bergen og ved Universitetet i Stavanger og er førsteamanuenis II i fotografi ved Kunsthøyskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.02.2012, kl. 18. Oppgitt emne: Photography and the Idea of a National Landscape.
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.02.2012, kl. 09.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Christine Hansen, 958 08415, epost: Christine.Hansen@lle.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side