Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ceriums komplekse kjemi

Alan Crozier   

Alan Raymond Crozier disputerer 18. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Tetravalent Cerium Complexes – Synthesis, Characterisation and Grafting of (pseudo)-Organometallics”.

Grunnstoff nummer 58, Cerium, er et sølvfarget metall i gruppen sjeldne jordmetaller eller lantanoider. Metallet har mange ulike bruksområder, for eksempel som en viktig komponent i katalysatorer for å redusere utslipp av drivhusgassen karbonmonoksid. Cerium-forbindelser spiller sammen med nabometallet Praseodym også en viktig rolle i organisk syntese og katalyse. Uten disse katalysatorene ville mange typer kjemikalier vært umulige eller for dyre å produsere. For å kunne videreutvikle denne typen kjemi, er det viktig å forstå metallenes eksakte virkemåte som katalysatorer. Dette er ikke tilfellet i dag, og har vært motivasjonen for dette forskningsprosjektet.

Ceriums kjemi er svært vanskelig å forstå og utvikle, blant annet fordi Cerium er et sterkt oksidasjonsmiddel, det vil si et metall med evne til å oksidere andre forbindelser. Alan Crozier har i sitt doktorgradsprosjekt arbeidet med å utvikle nye Ceriumforbindelser. Han har studert bindingene mellom metall og omliggende atomer i både Cerium- og Praseodymforbindelser ved hjelp av avanserte metoder. Nye typer forbindelser har også reagert med overflaten på silikamaterialer og Crozier har studert overflatekjemien. Resultatene kan gi økt forståelse for organiske reaksjoner som er katalysert av Cerium.

Personalia:
Alan Raymond Crozier er født i 1982 og er oppvokst i Bangor, Storbritannia. Han er utdannet MSci. Chemistry ved The Queen’s University of Belfast (2005) med spesialisering i katalysatorkjemi og MSc. Engineering (2006) fra University of Ulster med spesialisering i karbon nanorør elektroder. I mars 2007 begynte han på doktorgradsstudiet ved Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen. Han har tilbrakt en periode ved Universität Tübingen, Tyskland for å fullføre sine studier.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.12.2012, kl. 13.15. Oppgitt emne: ”Synthesis and Chemistry of the Transactinides”.
Sted: R. 3069, 3 etg. Realfagbygget, Allégaten 41.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.12.2012, kl. 10.30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Alan Raymond Crozier, epost: alan.crozier@kj.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side