Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kroppsbevissthet hos pasienter med muskel- og skjelettplager

Tove Dragesund   

Tove Dragesund disputerer torsdag 26. april 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Development of a Self-report Questionnaire in the Context of Norwegian Psychomotor Physiotherapy (NPMP)“.

Mange pasienter med langvarige muskel- og skjelettplager har redusert kontakt med og følgelig endret bevissthet om egen kropp. I psykomotorisk fysioterapi vektlegges bevisstgjøring av muskelspenninger, bevegelsesvaner og kroppslige reaksjoner, gjennom massasje og holdningsomstillende øvelser.

Dragesunds avhandling omhandler utvikling av Body Awareness Rating Questionnaire (BARQ) et nytt spørreskjema for å fange opp sentrale aspekter ved kroppsbevissthet, som det å være bevisst muskelspenninger og pust, bevissthet om sammenheng mellom følelser og kropp, samt følelser for egen kropp. I denne prosessen ble blant annet fysioterapeuter med spesialutdannelse i psykomotorisk fysioterapi og pasienter med langvarige muskel- og skjelettplager intervjuet om fenomenet kroppsbevissthet og om hvordan bevisstheten om kroppen endrer seg i forbindelse med psykomotorisk fysioterapi.

På bakgrunn av en lang og omfattende prosess ble en mengde spørsmål foreslått inkludert i spørreskjemaet for å fange opp fenomenet. Etter utprøving og analyser besto skjemaet til slutt av 24 spørsmål. Spørreskjemaet er undersøkt med hensyn til måleegenskaper og vil bli videreutviklet for å kunne brukes i klinisk arbeid og i forskning.

Personalia:
Tove Dragesund er født i Bergen i 1956. Hun ble utdannet fysioterapeut i Bergen i 1979, ble spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi i 1996 og cand. san ved Universitetet i Bergen i 1999. Hun arbeider i klinisk praksis og har siden februar 2007 vært stipendiat på deltid ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.04.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: Redegjør og drøft ulike teoretiske forståelser og tilnærminger til kroniske muskelskjelettsmerter innen psykomotorisk fysioterapi og andre fagfelt
Sted: Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91. Auditorium 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.04.2012, kl. 12.15, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91. Auditorium 1

Kontaktpersoner:
Tove Dragesund, epost: tove.dragesund@isf.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side