Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

En studie av paradoksets struktur

Sjur Dyrkolbotn   

Sjur Dyrkolbotn disputerer fredag 23. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Argumentation, paradox and kernels in directed graphs".

Den greske filosofen Epimenides var fra Kreta, og skal visstnok ha sagt: Alle fra Kreta lyver alltid! Snakket han sant? Neppe, dette høres jo i overkant pessimistisk ut på Kreta sine vegne. Men er det teoretisk mulig at påstanden var sann, hvis vi nå antar at folk fra Kreta virkelig ikke var til å stole på? Det virker ikke slik, for hvis Epimenides snakket sant måtte det jo innebære at han løy, for han var selv fra Kreta, og han sa at alle fra Kreta alltid lyver! Så Epimenides snakket nødvendigvis usant? Kanskje, men noe er rart, for dette peker jo i retning av at han hadde litt rett likevel; det var jo nettopp løgnere han anklaget folk fra Kreta for å være. Faktisk, hvis vi antar at Epimenides var den eneste personen på Kreta, og at han ellers bare fortalte løgner, så får vi en selvmotsigelse, uansett om vi antar at han løy eller snakket sant. Vi får et paradoks.

Dyrkolbotn har studert slike potensielt paradoksale strukturer, for å finne ut når paradokser oppstår, hvordan de kan oppdages, og på hvilken måte de best kan håndteres. Han har ikke bare sett på påstander om sannhet, men har studert vilkårlige påstander, der det som er avgjørende er hvordan de er relatert, om de angriper hverandre eller ikke. Dette perspektivet ligger bak teorien om argumentasjonsnettverk, strukturer vi kan representere matematisk, som rettede grafer.

Dyrkolbotn bruker denne representasjonen til å gi en algoritme som avgjør om et nettverk er paradoksalt, samt noen teoremer som beskriver omstendigheter som er slik at paradokser ikke kan oppstå. Hvordan vi bør forholde oss til paradokser er også vurdert. For sannhetsparadokser har dette blitt diskutert av filosofer i århundrer, og de siste årene har debatten også kommet opp i forbindelse med anvendelser i kunstig intelligens. Dyrkolbotn analyserer dette på en slik måte at ulike perspektiver og forskningstradisjoner bindes tettere sammen, og argumenterer for at denne tilnærmingen bidrar til å kaste nytt lys over problemet, og gir et fint utgangspunkt for videre forskning.

Personalia:
Sjur Dyrkolbotn, født 17.08.1987, har graden cand. jur. og en mastergrad i informatikk, begge fra Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.11.2012, kl. 16:00. Oppgitt emne: "Applications of logic in law".
Sted: Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlens gate 55.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.11.2012, kl. 13.00, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlens gate 55.

Kontaktpersoner:
Sjur Dyrkolbotn, tlf: 56356055, epost: sjur.dyrkolbotn@ii.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side