Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Langvarige helseplager etter flåttbitt

Randi Eikeland   

Randi Eikeland disputerer fredag 15. juni 2012 for ph.d.-graden ved Sørlandet sykehus/Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"European neuroborreliosis-long term follow-up".

Selv om de færreste blir syke etter et flåttbitt er det noen som får borrelia bakterien i blodet og utvikler borreliose, eller Lyme sykdom. Hos rundt 10 prosent forekommer det spredning til organer, hyppigst til nervesystemet, og tilstanden nevroborreliose kan utvikle seg. Borreliose behandles med antibiotika, og de fleste blir friske, men noen får langtidsplager. Omfang og betydning av slike langtidsplager er omdiskutert.

I vår studie ble 50 pasienter med gjennomgått og behandlet nevroborreliose fulgt opp i 30 måneder og undersøkt med spinalpunksjon, nevrologisk undersøkelse, nevropsykologisk kartlegging og spørreskjemaer angående livskvalitet, fatigue og depresjon. Femti sørlendinger uten påvist nevroborreliose ble brukt som kontrollgruppe.

Vi fant, som de første i Europa, at noen av pasientene hadde nedsatt livskvalitet, utmattelse, og lette nevrologiske utfall etter nevroborreliose, og at en liten gruppe hadde kognitive plager som kan gi problemer med hverdagslivet. Depresjon og smerte eller fortsatt infeksjon i nerve systemet synes ikke å kunne forklare dette. Mer alvorlige symptomer og funn før behandling, manglende tilfriskning 4 måneder etter infeksjonen, og forsinket igangsetting av behandling øker risikoen for langtidsplager.

Personalia:
Randi Eikeland (f.1966) vokste opp på Birkeland i Aust-Agder og tok medisinsk embetseksamen ved Rhein-Westfalische Technische Hochscule i Aachen i Tyskland. Hun er nevrologspesialist siden 2002, og har siden 1997 arbeidet som forsker og nevrolog ved Sørlandet Sykehus i Arendal. Doktorgradsarbeidet utgår fra et samarbeid mellom klinisk medisinsk institutt ved universitetet i Bergen, Helse Sør-Øst og Sørlandet sykehus, nevrologisk avdeling. Dr Unn Ljøstad har vært hovedveileder, professor Åse Mygland og Dr. Karen Herlofson har vært bi-veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.06.2012, kl. 9.15. Oppgitt emne: Epidemiologi, klinikk og profylakse ved TBE. Et nordisk perspektiv.
Sted: Undervisningssenteret, Sørlandet sykehus, Kristiansand

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.06.2012, kl. 12.15, Undervisningssenteret, Sørlandet sykehus, Kristiansand

Kontaktpersoner:
Randi Eikeland, tlf: 90 88 02 46, epost: randi.eikeland@sshf.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side