Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tannløsningssykdom hos unge i Sudan

Amal Elamin   

Amal Elamin disputerer onsdag 22. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Epidemiological and microbiological aspects of aggressive periodontitis in Sudan”.

Periodontitt (tannløsning) er betennelsessykdom som skyldes bakterier i belegg i overgangen mellom tenner og tannkjøtt. Betennelsen medfører at feste for tenner ødelegges, slik at tenner løsner. En stor del av befolkningen rammes av dette i større eller mindre grad. Vanligvis skjer dette over lang tid, men det finnes også akutte former. Aggressiv periodontitt er en tilstand der nedbrytning av tenners støttevev skjer raskt hos ellers friske, unge personer. Forekomsten ser ut til å variere med etnisitet. I Vest-Europa angis at 0,1- 0,5 % av befolkningen har lidelsen, 0,4 – 1,0 % i Asia, mens undersøkelser i Afrika viser 0,5 - 5 %.

Det finnes mange ulike bakterier i tannbelegget som kan bidra til betennelse i tannkjøtt og tannfeste, men Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) og varianter av denne (Aa JP2-klon), regnes som særlig viktige.

Amal Elamin har kartlagt forekomst av aggressiv periodontitt hos en gruppe skoleungdom i Khartoum, Sudan. Aggressiv periodontitt ble påvist hos 3,4 %. Det finnes ulike befolkningsgrupper i Sudan, og forekomsten var høyere hos individer av afrikansk etnisitet enn med afro-arabisk bakgrunn. Videre fant man at flere gutter enn jenter var rammet. Med molekylærbiologiske analyser (PCR og LAMP) ble forekomst av Aa og varianter av denne undersøkt.

Andre typer av bakterier er aktuelle ved periodontitt og flere hevder at virus også kan ha betydning. Elamin har analysert bakterier og virus i plakk og spytt. I tillegg til Aa ble andre periodontitt-assosierte bakterier, samt de humane herpesvirus Epstein-Barr virus-1 (EBV-1) og humant cytomegalovirus (HMCV), analysert. Risiko for utvikling av aggressiv periodontitt så ut til å øke dersom både Aa og virus var til stede samtidig. Dette er interessante resultater, som bør følges opp med flere studier.

Personalia:
Amal Elamin (f. 1980 i Sudan) har tannlegeutdannelse fra Universitetet i Khartoum, Sudan. Fra 2007 har hun vært doktorgradskandidat tilknyttet Senter for internasjonal helse og Gades institutt, Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, med professor Vidar Bakken som hovedveileder. Medveiledere har vært Raouf W. Ali ved University of Science and Technology, Khartoum, Sudan og Jasim Albandar ved Temple University, Philadelphia, USA.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.02.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: Periodontitis among the young in a global perspective.
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.02.2012, kl. 10.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Amal Elamin, epost: Amal.Elamin@gades.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side