Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Utvikling av nye medisiner mot akutt myelogen leukemi

Bjarte Skoe Erikstein   

Bjarte Skoe Erikstein disputerer fredag 27. april 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Preclinical development of novel therapies against acute myeloid leukaemia».

Akutt myelogen leukemi (AML) er en alvorlig type blodkreft som undertrykker normal utvikling av blodceller. Personer med denne sykdommen blir derfor ofte svært trette, blør lett eller får gjentatte infeksjoner som vanskelig lar seg behandle. Kun 43 % av norske AML pasienter mellom 16-60 år, overlevde 4 år i følge en undersøkelse tidlig på 2000-tallet. I og med at det heller ikke er godkjent noen nye medisiner mot AML det siste tiåret så er det nå et stort behov for å utvikle nye anti-leukemiske stoff.

Erikstein har evaluert effekten av stoff fra sopp og planter i naturen, modifiserte fettsyrer og signalprotein fra kroppen, samt et syntetisk molekyl, resazurin, som ble oppdaget I 1873. Noen av stoffenes hemmende effekter er undersøkt i dyr med blodkreft, mens andre er undersøkt på AML-celler fra pasienter på Haukeland Universitetssykehus.

I avhandlingen inngår fire arbeid. I det første har Erikstein fastslått at kombinasjonen av et signalprotein samt en fettsyre, hemmer AML-celler i reagensglass og i noen grad i dyr.

Det andre arbeidet viser at et 140 år gammelt stoff, resazurin, har en uventet effekt på noen AML-celler. De reagerer med å bli svært stresset av stoffet, og dør i timene etter. Cellenes kraftverk, mitokondriene, er antatt å være viktig for effekten.

I det tredje arbeidet undersøkes den giftige effekten av det narkotiske stoffet Khat. Dette hemmer vekst av normale blodceller, samt at det lager en spesiell signalsignatur i cellene. Khat tygges av millioner av mennesker hvert år.

I det fjerde arbeidet ser Erikstein på et virkestoff fra muggsopp Aspergillus. Dette hemmer AML-celler med en spesiell mutasjon i nucelophosmin 1-genet. En proteintransportør, Crem1, er avgjørende for effekten.

Personalia:
Bjarte Skoe Erikstein (f.1978) tok medisinsk embetseksamen ved Universitet i Bergen i 2008. To år med forskning på forskerlinjen var inkludert i graden. Forskningsarbeidet er utført ved hematologisk seksjon, Institutt for indremedisin, Medisinsk-Odontologisk fakultet, UiB. Veiledere har vært professor Bjørn Tore Gjertsen og førsteamanuensis Karl Johan Tronstad. Erikstein starter med turnustjeneste på Haukeland Universitetssykehus høsten 2012.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.04.2012, kl. 09.30. Oppgitt emne: Signaltransduksjonshemmere og deres potensiale ved akutt myelogen leukemi
Sted: Auditoriet på Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.04.2012, kl. 11.00, Auditoriet på Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72

Kontaktpersoner:
Bjarte Skoe Erikstein, epost: bjarte.erikstein@med.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side