Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fremstilling av heterosykliske forbindelser

Tahir Farooq   

Tahir Farooq disputerer 18. april 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Synthesis of Some Nitrogen Heterocycles of Medicinal Relevance”

1,2,3-Triazoler er nitrogenholdige sykliske forbindelser. Stoffer som inneholder disse forbindelsene blir blant annet brukt i legemidler til HIV-behandling, og de er viktige bestanddeler i flere andre medisiner. 1,2,3-Triazoler blir blir blant annet også brukt i fargestoffer, korrosjonshemmere, fotostabilisatorer og blekemidler.

De siste årene har 1,2,3-Triazoler fått mye oppmerksomhet, noe som har resultert i mange publikasjoner innen medisinsk kjemi, materialvitenskap og landbrukskjemi. Denne gruppen av triazoler eksisterer ikke i naturlige produkter, men deres bemerkelsesverdige stabilitet under ulike betingelser gjør at de blir tatt i bruk på stadig flere vitenskapelige områder. Nylig utviklede fremstillingsmetoder har gjort 1,2,3-triazoler lett tilgjengelig, og har også åpnet for nye muligheter for utvikling av nye biologiske stoff.

I løpet av doktorgradstudiene sine har Tahir Farooq fremstilt forskjellige 1,2,3-triazoler. Piperidinderivater som inneholder en triazolgruppe som er fremstilt i doktorgradsprosjektet har vist betydelig hemming av aktiviteten til enzymet renin, som er et nøkkelenzym i kroppens regulering av blodtrykket. En syntesevei til cis og trans 3,4-disubstituerte piperidinderivater har blitt utviklet. Basert på de oppnådde resultatene i doktorgradsprosjektet, kan flere nye triazol-baserte hemmere bli konstruert og syntetisert.

Personalia:
Tahir Farooq er født i 1983 i Faisalabad, Pakistan. Han er utdannet MSc. og M.Phil ved University of Agriculture Faisalabad under veiledning av Dr Sofia Nosheen. I februar, 2008 ble han tildelt stipend av Higher Education Comission of Pakistan for ph.d.-studier ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen med førsteamanuensis Bengt Erik Haug og professor Leif K. Sydnes som veiledere. Han har fra februar 2011 vært finansiert fra kvoteprogrammet hos Lånekassen for utdanning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.03.2012, kl. 13.15. Oppgitt emne: «Domino reactions as a tool and strategy in organic synthesis»
Sted: Rom 2018, Realfagbygget, Allégt. 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.04.2012, kl. 10.15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Tahir Farooq, tlf: 462 40843, epost: tahir.farooq@kj.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side