Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Digital læring i høyere utdanning: entusiaster og nølere

Helge Fischer   

Helge Fischer disputerer tirsdag 22. mai 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Know Your Types! Conceiving a Frame of Reference to Analyze the Adoption of E-Learning Innovations within Higher Education”.

På grunn av nye behov hos studerende, økt konkurranse mellom institusjoner, endrete politiske og økonomiske forhold og nye pedagogiske og teknologiske holdninger i høyere utdanning trenger høyere utdanningsinstitusjoner å innføre elæring for å skape mer pedagogisk og økonomisk verdi. For at dette skal kunne skje behøver man å ta i bruk elæringsteknologier i hele organisasjonen, for eks. avdelinger, institutter osv. Imens varierer den faktiske bruk av elæring stort. Mens noen undervisere har benyttet elæringsteknologier kontinuerlig i mange år, forkaster andre undervisere alle former for teknologisk innovasjon.

Ph.d.-avhandlingen har som mål å besvare spørsmålet: Hvordan kan elæringsinnovasjon fremmes i høyere utdanning fra lærerstabens perspektiv? Fischer har undersøkt begrepsmessige forestillinger som har ledsaget innføring av elæringsplattformer og spesifikke elæringstjenester ved et utvalg høyere utdanningsinstitusjoner i Tyskland. Undersøkelsen har fokusert på den generelle prosess forbundet med adopsjon av elæring og gjennomført en empirisk kartlegging av adopter-profiler i den akademiske stab.

Fischers forskning har hatt som mål å skape en referanseramme for å forstå adopsjon av elæring. Avhandlingen synliggjør både den interne strukturen ved adopsjonsprosessen og eksterne medvirkende faktorer. Referanserammen utvikles stegvis gjennom avhandlingen ved å ta i bruk teoridrevne eksplorative metoder og utvides deretter med funn fra empiriske undersøkelser. Forskningsarbeidet konkluderer med å identifisere fire ulike typer elæringstilegnere (adopters) som kjennetegnes ved ulike former for motivasjon, behov og holdninger til elæringsinnovasjon: "utforskere", "forskningsorienterte tilegnere", "undervisningsorienterte tilegnere" og "nettverksorienterte tilegnere"
Avhandlingen er resultatet av en samarbeidsavtale mellom Technische Universität Dresden (TUD) og UiB. Veiledere er førsteamanuensis Daniel Apollon (UiB) og Prof. Dr. Thomas Koehler (TUD).

Personalia:
Helge Fischer er født i 1976 i Pössneck (Thuringen, Tyskland). Fra 1998 til 2004 har han studert anvendt medievitenskap ved det Technische Universität Ilmenau. Etter flere år i arbeidslivet, fra 2005 til 2009, startet han i 2009 sin forskning ved Technische Universität Dresden med adopsjon og spredning av digitale teknologier i høyere utdanning som spesialitet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.05.2012, kl. 9.30. Oppgitt emne: "Heuristic frame of reference vs. grounded theory vs. Max Weber’s ‘idealtypische Verfahren’: How to come to terms with the diffusion and adoption of e-teaching in Higher Education.”
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.05.2012, kl. 9.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Helge Fischer, epost: helge.fischer@tu-dresden.de

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side