Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Effekter av vindturbinparker på atmosfæren

Anna Fitch disputerer mandag 27. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Local and Mesoscale Atmospheric Impacts of Wind Farms”.

Den raske utviklingen av vindturbinparker i verden har ført til spørsmål om mulige påvirkninger på miljøet. Vindturbinparker trekker energi fra vinden for å produsere elektrisitet. Denne energiutnyttelsen kan påvirke det lokale været og klimaet. I tillegg kan påvirkningen av vindturbinparkene på atmosfæren ha virkninger på driften av parkene, noe som igjen vil påvirke kraftproduksjonen. Slike virkninger har vært observert i større parker. Dette arbeidet undersøker vekselvirkningen mellom store vindturbinparker og atmosfæren ved utvikling av en ny datamodell for representasjon av påvirkningen av vindturbinparker på atmosfæren.

Simuleringer av en stor vindturbinpark på 10 x 10 km, tilsvarende størrelsen til dagens største vindparker til havs, viser påvirkninger på vind og turbulens i vindturbinparker både på land og på havet. Påvirkningene ses ikke bare i det lokale vindfeltet, men også titalls kilometer nedstrøms om natten i tilfellet med vindturbinpark på land. Det er store forskjeller i strukturen og styrken av vindminimumet på le-siden av vindturbinparken mellom dag og natt. Disse forskjellene i vindminimumet påvirker kraftproduksjonen til vindturbinene som befinner seg nedstrøms.

Den forsterkede turbulensen innenfor vindturbinparken forårsaker en marginal temperaturendring. Temperaturendringen nær bakken er mindre enn det som tidligere er funnet i studier som er gjort med klimamodeller, med en maksimal økning på 0.5 om natten. Temperaturendringen på dagtid er liten, og nedstrøms er endringen neglisjerbar. Dagens metoder for å representere vindturbinparker i klimamodeller er uegnede for formålet og overestimerer generelt påvirkningen av vindturbinparkene. Mer sofistikerte modeller som den som er utviklet og benyttet i dette studiet bør derfor brukes istedet.

Personalia:
Anna Fitch er fra Storbritannia og fullførte mastergraden i meteorologi ved Universitetet i Reading med tema konvektive tyngdebølger. Doktorgradsstudiet hennes startet i 2009 og ble utført ved Geofysisk institutt og National Center for Atmospheric Research (USA).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.08.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Monsoon Variability"
Sted: Auditoriet, Østfløyen, Geofysisk institutt

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.08.2012, kl. 10.15, Auditoriet, Østfløyen, Geofysisk institutt.

Kontaktpersoner:
Anna Fitch, tlf. 55 58 26 02, epost: anna.fitch@gfi.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side