Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Produksjon av drivstoff og kjemikalier fra trevirke

James R. Gasson   

James R. Gasson disputerer torsdag 4. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Solvolytic lignin degradation in an alcohol / formic acid medium - Analysis of the reaction system and products by means of kinetic modelling and chemometrics”

Norge skal øke andelen av fornybart drivstoff til transportsektoren til 10 % innen 2020. For å ha en bærekraftig produksjon er det nødvendig å bruke råstoff som ikke konkurrerer med matvarer eller fòr. Skandinavia har allerede en veletablert, bærekraftig skogsindustri som trenger å satse nytt nå som papirproduksjonen avtar. Trevirke kan dermed bli en vesentlig innenlands ressurs for produksjon av bio-etanol til drivstoff.

I etanolproduksjon er det imidlertid bare mulig å utnytte 2/3 av trevirket, som er andelen sukkerbaserte polymerer. Resten består av lignin – en polymer som er bygget opp av potensielt verdifulle aromatiske komponenter. Produkter fra lignin kan utvikles til komponenter i bensin og diesel og råstoff i kjemisk og farmasøytisk industri. Det kreves en kontrollert delvis nedbrytning av lignin ved høy temperatur og høyt trykk for å gi produkter av god kvalitet. Utbyttet av de mest verdifulle komponentene bør økes, og dette trenger mer forskning og utvikling.

Doktorgradsprosjektet omfatter både eksperimentelt arbeid for å optimere reaksjonsbetingelsene, og utvikling av nye analysemetoder for å måle innholdet av forskjellige typer forbindelser. Avanserte massespektrometriske metoder i kombinasjon med multivariate statistiske beregningsverktøy brukes for å hente ut informasjon om mengdefordelingen mellom ulike klasser av forbindelser. Videre er det utviklet kvantitative modeller for å greie ut reaksjonsveiene for nedbrytning av lignin ved de aktuelle betingelsene.

Resultatene vil bidra til å bedre økonomien i industriell bruk av ligno-cellulosebasert råstoff til produksjon av bio-etanol, og fremme bruken av trevirke og skogsavfall som en bærekraftig og fornybar kilde for drivstoff og kjemikalier.

Personalia:
James R. Gasson er født i 1985 i Hamburg. Han studerte kjemi ved Universitetet i Kiel, og tok deretter mastergrad i organisk kjemi ved Kjemisk institutt, UiB i 2009. Han har siden sommeren 2009 vært ansatt som stipendiat ved Det Norske Vitenskapsakademi med finansiering fra Statoils grunnforskningsprogram VISTA og arbeidsplass på Kjemisk institutt, UiB, med veilederne Tanja Barth (UiB), Ingvar Eide (Statoil) og Johan E. Carlson (LTU).

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.10.2012, kl. 09.30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
James R. Gasson, epost: james.gasson@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side