Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Gener knyttet til øyeutvikling og kreft.

Naouel Gharbi   

Naouel Gharbi disputerer fredag 5. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Transgenic and mutant analysis of genes associated with zebrafish eye development».

Netthinnen (retina) i øyet inneholder forskjellige typer nerveceller som er organisert i flere lag og koblet sammen via synapser. Tidlig på fosterstadiet dannes retina-anlegget som en utvekst fra hjernen. Innledningsvis vokser dette anlegget som følge av omfattende celledeling. Deretter gjennomgår retina-cellene spesialisering til ulike typer nerveceller. Disse prosessene styres av et samspill mellom gener og regulatoriske faktorer. Således bestemmer denne reguleringen når hver enkelt celle skal slutte å dele seg og hvordan den skal spesialiseres (celledifferensiering). Enkelte genmutasjoner kan medføre synsdefekter og i verste fall utvikling av kreft. Ved å klarlegge mekanismene som styrer celledeling og differensiering i retina vil det således bli mulig å forstå hvordan slike øyesykdommer kan oppstå. Siden retina i hovedtrekk har samme oppbygning hos mennesker og andre virveldyr kan ulike dyremodeller brukes til å studere dette. I denne forskningen er sebrafisk, som gir spesielt gode muligheter til å utføre genetiske analyser, blitt en av de viktigste modellene.

Gharbi beskriver hvordan ny genoverføringsteknologi kan brukes til å merke bestemte celler med fluorescerende markørprotein under utviklingen av retina hos sebrafisk. Denne teknikken gir muligheter til å observere direkte i levende fiskelarver når og hvor ulike nerveceller dannes. I tillegg kan metoden brukes til å identifisere og analysere funksjonene til gener som uttrykkes i de merkede cellene. Således omfatter avhandlingen identifisering av et nytt gen som kan knyttes til differensiering av amakrine nerveceller. Videre ble det gjort undersøkelser av hvordan aktiviteten til bestemte ID (Inhibitor of Differentiation) gener påvirker celledeling og dannelse av denne nervecelletypen. Disse genene har ikke tidligere vært knyttet til reguleringen av celledeling og differensiering i retina. Studiene i avhandlingen har også relevans for kreftforskningen.

Personalia:
Naouel Gharbi er født i 1979 og oppvokst i Frankrike. Hun har mastergrad fra Université Paris VII, Frankrike. I 2006 startet hun arbeidet på doktorgraden ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved molekylærbiologisk institutt under veiledning av professor Anders Fjose.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.10.2012, kl. 10.15, Høyteknologisenteret, Stort auditorium, 2. etasje.

Kontaktpersoner:
Naouel Gharbi, tlf. 55 58 44 22, epost: Naouel.Gharbi@mbi.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side