Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Arsenikk som kur mot kreft

Amra Grudic-Feta   

Amra Grudic-Feta disputerer 10. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Promyelocytic leukemia bodies – functions and dynamics”

Studier innenfor cellebiologi har som mål å finne ut hvordan molekyler jobber alene og med andre for å regulere liv, der det overordnede målet er å bruke resultatene til medisinske formål.
Grudic-Feta har studert molekyler i arbeid, nærmere bestemt proteinet promyelosytisk leukemia (PML). Grudic-Fetas arbeid viser at PML opptrer i forskjellige former i menneskeceller og at dets atferd påvirkes av hvor i cellen PML har sitt hjem, samt i hvilken form det opptrer i.

PML har mange funksjoner i en menneskecelle. En av de mest sentrale funksjonene er å hindre utvikling av akutt promyelosytisk leukemi (APL). Leukemi er blodkreft og kjennetegnes av ukontrollert vekst av umodne, ikke-fungerende hvite blodceller. APL er unik blant akutt leukemi på ett viktig område: det finnes en kur mot den. Kuren er bruk av vitamin A og arsenikk, som i kombinasjon har vist seg å kunne gi en langtidsoverlevelse på over 90 prosent. Grudic-Feta har gjennom sitt arbeid forsøkt å finne ut hvordan arsenikk påvirker celler når arsenikk brukes som kur mot kreft. Funnene viser at arsenikk påvirker PML på flere områder. Blant annet endrer arsenikk hvor PML befinner seg i cellen, samt hvilke molekyler PML jobber med og hvor dynamisk de ulike former av PML er.

Grudic-Fetas studie gir kunnskap om hvordan kreftbehandlinger virker, og studien utgjør et bidrag til en pågående jakt etter kur mot andre kreftformer. Videre kan kunnskap om hvordan arsenikk påvirker menneskeceller rette fokus på effektene av langtidseksponering for arsenikk i drikkevann slik tilfellet er i noen deler av verden.

Personalia:
Amra Grudic-Feta (f. 1981) er født i Bosnia og Hercegovina, og har siden 1993 bodd i Norge, først på Vigeland og senere i Bergen. Hun tok mastergrad i medisinsk cellebiologi ved Universitetet i Bergen i 2005, og jobbet som forskningstekniker ved Innovest i perioden 2005-2008. Fra 2008-2012 har hun vært ansatt som stipendiat ved Institutt for biomedisin. Veiledere har vært Rolf Bjerkvig ved UiB og Stig Ove Bøe fra Rikshospitalet, Oslo.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.12.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Role of oncogenic transcription factors in leukemia"
Sted: Auditorium 2 BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.2012, kl. 12.15, Auditorium 2 BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Amra Grudic-Feta, tlf. 996 36904, epost: amra.grudic@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på . For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side