Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Utvikling av ny målrettet terapi i blodkreft

Ingvild Haaland   

Ingvild Haaland disputerer torsdag 16.august 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”p53 activating therapy in acute myeloid leukemia”.

Akutt myelogen leukemi er en aggressiv form for blodkreft som kjennetegnes av ukontrollert økning av kreftceller i benmargen som fortrenger de normale blodcellene, og gjør at benmargen ikke fungerer som den skal. Eldre pasienter tåler ofte ikke intensiv cellegift på grunn av bivirkninger, og utvikling av ny målrettet terapi som unngår å skade normale celler er derfor nødvendig for å bedre behandlingen.

Haaland har i avhandlingen brukt de små-molekylære medikamentene nutlin og valproat som er vist å aktivere p53, et protein som forhindrer kreftutvikling ved å starte et celledødsprogram i kreftcellene. Effekten av nutlin og valproat ble testet både på celler fra leukemipasienter og i dyremodeller. For å kunne videreutvikle denne type terapi, er det viktig å ha detaljert kunnskap om hvordan den virker i cellene, og å identifisere komponenter som kan være med på å hemme effekten av terapien. Pasienter med akutt myelogen leukemi kan ha mange ulike unormale forandringer i cellene som vil kunne være med på å påvirke hvor god effekt den enkelte pasient vil ha av en behandling. Virkningsmekanismene for p53-aktiverende terapi ble studert ved å se på hvordan behandlingen regulerte p53 og andre proteiner i cellene. I tillegg ble de ulike pasientprøvene klassifisert etter hvor god effekt de hadde av terapien og nivået de hadde av ulike proteiner. Ut fra disse resultatene ble det utviklet eksperimentell behandling som kombinerte p53-aktiverende terapi med annen målrettet terapi. Funnene bidrar til en bedre forståelse av behandling som bruker kreftcellene sitt p53 protein til selvdestruksjon, og gir informasjon som vil kunne være nyttig for videre utvikling av ny målrettet terapi i akutt myelogen leukemi.

Personalia:
Ingvild Haaland er født i Bergen i 1978. Hun er utdannet bioingeniør fra Høgskolen i Bergen i 2002 og tok mastergrad i medisinsk cellebiologi ved Universitetet i Bergen i 2006. Hun begynte som doktorgradsstipendiat ved Hematologisk seksjon, Institutt for indremedisin i 2007, finansiert av Universitetet i Bergen. Professor Bjørn Tore Gjertsen har vært hovedveileder, og Professor Øystein Bruserud har vært medveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.08.2012, kl. 12.00. Oppgitt emne: “The central role of p53 in stress response and tumour suppression”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.08.2012, kl. 14.00, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Ingvild Haaland, tlf 994 62 558, epost: Ingvild.Haaland@med.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side