Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Stort forbedringspotensiale for eldres legemiddelbehandling

KJell H. Halvorsen   

Kjell H. Halvorsen disputerer fredag 16. mars 2012 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Drug prescribing quality for older patients. Explicit indicators and multidisciplinary medication reviews.”

Formålet med avhandlingen var å undersøke og forbedre kvalitet på legemiddelbehandlingen hos eldre pasienter i åpen omsorg og sykehjem. Mens eldre over 65 år utgjør ca 15 % av den norske befolkning, forbruker de nesten halvparten av alle reseptbelagte legemidler. Derfor er det nødvendig å implementere gode metoder som sikrer høy kvalitet på legemiddelforskrivning og oppfølging av eldres legemiddelbruk, særlig når de bruker mange legemidler samtidig. Avhandlingen konkluderer med at forskrivingskvaliteten hos eldre i primærhelsetjenesten har betydelig forbedringspotensial. Systematiske legemiddelgjennomganger er en egnet metode for kvalitetssikring, og farmasøyter representerer en viktig ressurs i det tverrfaglige helseteamet.

Forskrivningskvalitet ble studert hos mer enn 11 000 eldre pasienter i åpen omsorg og sykehjem som mottok multidosepakkede legemidler. Pasientenes legemiddelliste ble sammenlignet med en sjekkliste over legemidler som anses å være uheldig i brukt hos eldre mennesker. En tredjedel av sykehjemspasientene og en fjerdedel av pasientene i åpen omsorg brukte minst ett uhensiktsmessig legemiddel.

Videre undersøkte man hvilken effekt tverrfaglig samarbeid mellom farmasøyt, lege og sykepleier har på forskrivningskvalitet i sykehjem. Tre farmasøyter gjennomførte systematiske legemiddelgjennomganger for 142 sykehjemspasienter. Potensielle legemiddelrelaterte problemer ble så diskutert med pasientenes leger og sykepleiere på tverrfaglige møter. Samarbeidet løste i gjennomsnitt 3,5 legemiddelrelaterte problemer per pasient. Unødvendige legemiddelbruk utgjorde en stor andel av problemene, og antall forskrevne legemidler ble redusert med 1,5 legemidler per pasient.

Leger og sykepleiere ble intervjuet om deres tanker og erfaringer rundt å samarbeide med farmasøyter. De mente samarbeidet førte til økt fokus på forskrivningskvalitet og legemiddelvalg. Samtidig erfarte de organisatoriske utfordringer, som at etablerte rutiner mellom sykepleier og lege utfordres når nye helseprofesjoner kommer inn.

Personalia:
Kjell H. Halvorsen (f. 1977) er født og oppvokst på Vestvågøy i Lofoten og utdannet provisorfarmasøyt (cand.pharm.) ved Universitetet i Tromsø i 2004. Etter endt utdanning har han jobbet ved avdeling for farmasøytiske tjenester på Haukeland sjukehusapotek og som apoteker. Doktorgradsarbeidet er finansiert av Senter for farmasi og utgår fra Forskningsgruppen for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. Professor Sabine Ruths, 1.amanuensis Anne Gerd Granås og 1.amanuensis Per S. Stensland har vært veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.03.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: Optimering av legemidler til eldre – utfordringer og mulige løsninger.
Sted: Store Auditorium. Haukeland Universitetssjukehus, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.03.2012, kl. 12.15, Stort Auditorium, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Kjell H. Halvorsen, tlf: 907 68 688, epost: kjell.halvorsen@isf.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side