Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Folatmangel og helseeffekter

Rita Hannisdal   

Rita Hannisdal disputerer torsdag den 23.februar 2012 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Determination of folate species and degradation products in fresh and stored samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry».

Arbeidet gir forskere verden over nye metoder for bedre målinger av B-vitaminet, folat, i blodprøver. Hannisdal har beskrevet en type folat som tidligere ikke har vært bestemt i blod, samt gjort det mulig å gjenvinne folat som er blitt brutt ned i prøver under lagring. Dette muliggjør studier på sykdomsrisiko basert på prøve tatt før sykdom oppstår, og lagret i opp til 30 år under ikke-optimale forhold, såkalte prospektive studier.

Folat er en B-vitamin som er svært viktig for vår helse, og tilføres via kosten. Gode kilder til folat er lever, grønne grønnsaker og appelsinjuice.

Folat er nødvendig for at fosteret skal utvikle seg normalt under svangerskapet, og mangel på folat er knyttet til nevralrørsdefekter. Kvinner blir anbefalt å ta tilskudd av folat dersom de planlegger å bli gravide, og i første trimester av graviditeten. Folat har blitt knyttet til hjerte- og karsykdommer og ulike typer kreft. Dette gjør det svært viktig å ha gode metoder for å bestemme folatstatus, både i kliniske- og i befolkningsstudier.

Folat er en samlebetegnelse på en rekke forbindelser med lignende kjemisk struktur. Det ble utviklet en metode for å kvantifisere de ulike forbindelsene i serum, det ble da oppdaget en folatform som tidligere ikke har vært oppdaget i serum. Rollen denne folatformen har for vår helse må undersøkes nærmere. En automatisert opparbeiding, samt kort analysetid ved hjelp av væskekromatografi-tandem massespektrometri gjør det mulig å analysere opptil 200 prøver i døgnet.

Flere av folatformene er ustabile, dette medfører store problemer når man skal måle folat i lagrede prøver. Det ble derfor utviklet en metode for å gjenvinne folat som er degradert under lagring. Tradisjonelle metoder klarer bare å måle rundt 40 % av opprinnelig folatnivå etter 29 års lagring ved -25 °C. Den nye metoden klarer å gjenvinne opptil 80 %. Pålitelige folatverdier fra store mengder prøver lagret i biobanker muliggjør forskning på sammenhenger mellom folatstatus og ulike sykdommer.

Personalia:
Rita Hannisdal er født på Bømlo i 1975, og flyttet til Bergen i 1994. Hun er Cand. scient. fra Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen (2001). PhD-arbeidet er utført ved Seksjon for farmakologi, Institutt for indremedisin, og er finansiert av Kreftforeningen og Stiftelsen for å fremme forskning innen funksjonell vitamin B12-mangel. Professor Per Magne Ueland er hovedveileder og Professor Asbjørn Svardahl er biveileder. Hun arbeider for tiden ved NIFES.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.02.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: Major impacts of folate status on human health and disease and the potential differential effects of mandatory fortification in developed and developing countries.
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.02.2012, kl. 11.30, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Rita Hannisdal, 97 60 11 05, epost: : rita.hannisdal@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side