Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bærekraft i handleposen

Daniel Hanss   

Daniel Hanss disputerer tirsdag 11. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Explaining sustainable consumption: Findings from cross-sectional and intervention approaches”.

Helt siden konseptet «bærekraftig utvikling» ble introdusert på 1980-tallet, av «Brundtland-kommisjonen», har Norge spilt en viktig rolle i å fremme arbeidet for en bærekraftig utvikling. Ifølge den norske strategien for bærekraftig utvikling kan hver enkelt bidra ved for eksempel å kjøpe miljøvennlige produkter. Nye data angående dagligvareinnkjøp, indikerer imidlertid at norske forbrukere er mindre positivt innstilt til økologiske produkter enn forbrukere i mange andre europeiske land.

Hva er det som gjør forbrukerne skeptiske til å kjøpe bærekraftige produkter? En hindring for kjøp er at disse produktene ofte er dyrere enn de konvensjonelle alternativene. En annen hindring er at det kreves en samlet innsats fra mange mennesker for å utgjøre en merkbar forskjell, og at hver enkelt forbruker derfor kan føle at hans eller hennes innkjøpsvalg er av liten betydning. Formålet med dette forskningsprosjektet var å belyse noen av de psykologiske faktorene som motiverer folk til å kjøpe bærekraftige produkter på tross av de eksisterende hindringene. Prosjektet har spesielt undersøkt om verdier, tidsperspektiv og tiltro til at en selv kan utgjøre en forskjell kan forklare hvorfor noen mennesker kjøper bærekraftige produkter, mens andre ikke gjør det.

To studier av forbrukere i Bergen ble utført. Den første studien viste at folk som oftere kjøper bærekraftige produkter, er mer opptatt av andre menneskers velvære, tenker mer på de langsiktige konsekvensene av sine egne handlinger og har en større tiltro til sitt eget bidrag til bærekraftig utvikling. Den andre studien viste at forbrukere kan oppmuntres til å kjøpe bærekraftige produkter gjennom informasjonskampanjer som påpeker den enkeltes bidrag, både direkte, gjennom egen atferd, og indirekte, gjennom å oppmuntre andre til å handle på samme måte. Disse funnene veileder politiske beslutningstakere og ikke-statlige organisasjoner som jobber aktivt for å fremme bærekraftig utvikling.

Personalia:
Daniel Hanss (f. 1979) er født og oppvokst i Tyskland. Han har en grad i «business psychology» fra Leuphana Universitet, Lüneburg, Tyskland (2005), og har jobbet som forskningskonsulent for forskjellige markedsforskningsinstitutter. I 2008 begynte Hanss å jobbe ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB. Som stipendiat var han tilknyttet forskningsgruppen DICE-Lab, med professor Gisela Böhm og professor Hans-Rüdiger Pfister som veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.12.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Understanding and strengthening consumer self-efficacy regarding sustainable consumption".
Sted: Auditorium 130, Christies gt. 12., 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.12.2012, kl. 10.30, Auditorium 130, Christies gt. 12., 1. etg.

Kontaktpersoner:
Daniel Hanss, tlf. +47 555 88899, epost: Daniel.Hanss@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side