Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan forhindre høyt blodtrykk?

Rianne A.G Harmsen   

Rianne A.G. Harmsen disputerer mandag 19. mars 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Synthesis of renin inhibitors”

Høyt blodtrykk (eller hypertensjon) er en vanlig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer i verden i dag. Rundt 40 % av voksne lever med høyt blodtrykk, og av dem bor 2/3 i utviklede land. Usunn livsstil med blant annet stress og usunn mat har ført til at hypertensjon er et økende problem i samfunnet. I 2025 anslås det at 1.5 milliarder mennesker vil ha høyt blodtrykk. Blodtrykket reguleres av renin-angiotensin systemet (RAS) i kroppen. Renin er et enzym som tilhører enzymklassen aspartproteaser, og er det enzymet som kontrollerer det hastighetsbestemmende trinnet for dannelsen av angiotensin-II, som er et peptidhormon. Blodtrykket vil øke når angiotensin-II dannes i kroppen, og hemmere for renin vil dermed ha terapeutisk nytteverdi for behandling av høyt blodtrykk.

Rianne Harmsen har i sitt doktorgrapsprosjekt utviklet nye renin hemmere som viser lovende biologisk aktivitet på det isolerte enzymet. Utviklingen av disse reninhemmerene er muliggjort gjennom utvikling av en metode for fremstilling av en ny byggestein for organisk syntese. Denne byggesteinen har blitt anvendt for fremstilling av reninhemmere som er basert på en triazolylsubstituert piperidin-enhet, som viser seg å kunne danne sterke bindingsinteraksjoner med renin og dermed hemme den naturlige enzymreaksjonen.

Personalia:
Rianne Harmsen ble født i 1983 i Ede i Nederland. Hun har mastergrad i Drug Innovation fra University Utrecht, Nederland. I årene 2008 til 2011 arbeidet hun med doktorgradsprojektet under veiledning av førsteamanuensis Bengt Erik Haug og professor Leif K. Sydnes ved Senter for farmasi og kjemisk institutt, UiB. Prosjektet har vært finansiert av Norges Forskningsråd gjennom programmet for katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK-II).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.03.2012, kl. 13.15. Oppgitt emne: Synthetic strategies towards Aliskiren – a comparison of published syntheses
Sted: Rom 3069, 3 etg. Realfagbygget

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.03.2012, kl. 10.15, Auditorium 4, Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Rianne Harmsen, 55 58 34 75, epost: rianne.harmsen@kj.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side