Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan kan vi lære mer om nanopartikler?

Jarle Harnes   

Jarle Harnes disputerer 7. September for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“X-ray Photoelectron Spectroscopy and Modeling of Free Neutral Molecular Clusters Produced by Adiabatic Expansion”

Selv om nanopartikler har eksistert siden tidenes morgen, er det ikke før svært nylig at det ble utviklet metoder for å studere dem. Nanopartikler er svært små: Et menneske er omtrent like høyt som en milliard nanopartikler stablet oppå hverandre. Disse partiklene kan bli laget ved å ekspandere gass gjennom et lite hull og inn i vakuum. Gasspartiklene vil i løpet av denne prosessen kollidere og trekkes mot hverandre slik at det dannes nanopartikler.

Siden menneskelige øyne ikke er i stand til å se nanopartikler, har vår forskningsgruppe tatt i bruk røntgenlys som blir brukt til å bestråle partiklene. Bestrålingen fører til at elektroner blir sendt ut fra nanopartiklene. Disse elektronene blir deretter fanget opp og sortert etter hvor raske de er. Ved å måle elektronhastigheten får vi indirekte informasjon om både geometrisk og elektronisk struktur.

Det er utviklet avanserte modeller av kreftene som holder nanopartiklene sammen. Ved å mate kraftige datamaskiner med disse modellene og med informasjonen som man oppnår ved å bruke røntgenlys, har vi oppnådd mer kunnskap om både strukturen og størrelsen til nanopartiklene. Denne kunnskapen er første byggeklosser i en større nanovisjon der vi kan lage materialer med nye egenskaper.

Personalia:
Jarle Harnes (f. 1979) er opprinnelig fra Harøy i Møre og Romsdal. Han har Bachelor i naturvitenskap (2004) og Master i molekylmodellering (2006). Forskingsarbeidet under ph.d.-graden ble utført i perioden fra 2006 til 2011 ved kjemisk institutt ved UIB i forskingsgruppen Nanomodellering og Teoretisk kjemi under ledelse av hovedveileder professor Knut Børve og medveilder professor Leif Jarle Sæthre. Fra november 2011 har arbeidsstedet vært raffineriet på Mongstad i avdeling for teknisk integritet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.08.2012, kl. 13.15. Oppgitt emne: What is the molecular composition and structure of the surface of a solution?
Sted: Rom 3069, 3. etg., Realfagsbygget, Allegaten 41.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.09.2012, kl. 10.30, Auditorium2, 1. etg., Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Jarle Harnes, mob: 995 73293, epost: jarle.harnes@kj.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side