Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Elastografi - en ny ultralydteknikk

Roald Flesland Havre   

Roald Flesland Havre disputerer torsdag 11.oktober 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Tissue characterisation by ultrasound strain imaging – methodological aspects and gastroenterological applications»

Utvikling av kreftsvulster i ulike organer medfører ofte at vevet blir hardere. Elastografi er en ultralydmetode som kan avbilde grader av vevshardhet ved å registrere vevets deformasjon under fysisk påvirkning, f.eks. manuelt trykk. Avhandlingens hypotese var at denne metoden kan bidra til å skille mellom ondartede svulster og godartede forandringer i fordøyelsessystemet. Forskningsprosjektet har vurdert metodens pålitelighet og anvendelse i forhold til sykdomsprosesser i tarmen og i bukspyttkjertelen, med tanke på å skille kreft fra godartede forandringer.

To delstudier vurderte elastografimetoden ved undersøkelse av et fantom av vevsliknende materiale med inklusjonslegemer av kjent hardhet. Resultatene viste at ulik hardhet kunne avbildes og kvantifiseres med god reproduserbarhet, men at billedkvaliteten var avhengig av innstillingene på ultralydapparatet.

I den tredje studien undersøkte vi operasjonspreparater fra pasienter med Crohns sykdom og pasienter med svulster i tarmveggen. Resultatene viste at elastografi kunne avbilde økt vevshardhet i tarmveggen både ved Crohns sykdom og ved ondartede svulster, men at metoden ikke kunne skille mellom dem.

Den fjerde studien omfattet endoskopisk elastografiundersøkelse av 48 svulster i bukspyttkjertel. Resultatet viste at de fleste ondartede svulster ble fremstilt som hardere enn normalt vev, mens godartede i mindre grad fremsto harde i elastografibildet. Målevariasjonen var imidlertid stor, særlig for de godartede vevsforandringene. Metoden synes å være nyttig som supplement til etablert billeddiagnostikk, men den kan ikke erstatte vevsprøver i diagnostikken av svulster i bukspyttkjertelen.

Personalia:
Roald Flesland Havre (1970) er fra Bergen. Han er utdannet cand.med ved UiB/NTNU 1997. Turnustjenste ble gjennomført på Nordfjordeid Sjukehus og i Eid Kommune. I perioden 2002 -2008 var han ansatt som lege i spesialisering i indremedisin ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og deretter ved Haukeland Universitetssykehus. Fra 2008-2012 har han vært stipendiat ved Institutt for indremedisin, UiB. Havre er nå ansatt som konstituert overlege ved Medisinsk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Hovedveileder for doktorgradsprosjektet har vært avdelingsdirektør, førsteamanuensis Lars Birger Nesje. Biveiledere har vært professor emeritus Svein Ødegaard og professor Odd Helge Gilja.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.10.2012, kl. 10.30. Oppgitt emne: ”Endoscopic ultrasound (EUS); indications and outcome”
Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.10.2012, kl. 12.15, Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Roald Flesland Havre, tlf. 908 42938, epost: roald.flesland.havre@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side