Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Islamsk lov og tradisjonelle velferdsstiftelser i Jemen

Eirik Hovden   

Eirik Hovden disputerer fredag 15.06.2012 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Flowers in Fiqh and Constructions of Validity: Practices and Norms in Yemeni Foundations of Forever Flowing Charity".

Avhandlingens tema er islamske stiftelser, såkalt waqf, i Jemen og spenningsforholdet mellom Zaydi-islamsk lovteori og lokale praksiser. Historisk sett har stiftelser vært en svært viktig juridisk institusjon å bruke i opprettelsen og forvaltning av ulike velferdprosjekter og offentlig infrastruktur. Avhandlingen fokuserer på tradisjonell vannforsyning, mens moske-stiftelser er bedre kjente eksempler. Staten har til tider forsøkt å ta kontroll over disse, men samtidig kan vi se at mange av de lokale stiftelsesadminstratorene motsetter seg å overføre stiftelsene til statens kontroll.

I et tradisjonelt islamsk samfunn som Jemen er det viktig å forstå lokale former for forvaltning av fellesressurser. Waqf-institusjonen er en slik viktig lokal institusjon som vestlige bistandsorganisasjoner i stor grad har oversett. Et sentralt poeng i avhandlingen er kombinasjonen av tekststudier av Zaydi-islamsk lov og etnografiske studier. Avhandlingen argumenterer for at praksisene knyttet til stiftelser i Jemen ikke er så ideelle som det de mest kjente delene av islamsk lov gir uttrykk for, men at de oftere er tett knyttet til lokal sedvanerett (ʿurf), lokale praksiser og makteliter. Ved å ha fokus på dette i analysene viser lovtekstene fra de siste fem hundreårene en høy grad av innrømmelse av lokal sedvane og prinsippet om offentlig nytteverdi, alstå en orientering mot lokal kontekst.

I detalj analyserer avhandlingen tre ulike "problemområder" i stiftelseslovene og hvordan disse blir debattert og brukt i fire ulike, men relaterte felt: I tradisjonell islamsk jus (fiqh), i kodifisering, i individuelle stiftelsesdokumenter og i hverdags-oppfatninger. I de ulike feltene kan man se at jurisdisk validitet konstrueres og begrunnes på svært ulike måter. Ved å skille mellom disse feltene kan vi lettere nyansere bildet av hva jemenittisk stiftelseslov egentlig sier og i hvilken grad den blir respektert og fulgt.

Personalia:
Eirik Hovden er født på Hamar i 1979. Han har mastergrad i Vannstudier fra Senter for Utviklingsstudier og Senter for miljø og ressursforvaltning ved Universitetet i Bergen, fra 2006. Fra 2007 til 2011 var han ansatt som stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap (AHKR), UiB. I dag er han ansatt som forsker ved Institut für Sozialanthropologie, Österreichische Akademie der Wissenschaften i Wien.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.06.2012, kl. 16.30. Oppgitt emne: “Tribal Relations and Social Order in Modern Yemen”
Sted: Auditorium 3, Dragejellet

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.06.2012, kl. 09.30, Auditorium 3, Dragejellet

Kontaktpersoner:
Eirik Hovden, +47 93804702, epost: Eirik.Hovden@ahkr.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side