Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Genregulering i celledød og -vekst

Sjur Huseby   

Sjur Huseby disputerer fredag 17.02.12 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: “The cAMP regulated transcriptome. Relation to cell proliferation and death”.

Huseby har undersøkt aktivering og deaktivering av gen i leukemiceller, nerveceller og leverceller, nærmere bestemt regulering forårsaket av et “universelt” signalmolekyl (cAMP) med som videreformidler et signal fra cellens omgivelser til andre deler innen samme celle. De aktuelle cellene var dyrka i kultur, og utrykket for omlag 15000 gen ble målt med og uten aktivering av cAMP. Selv om alle celletypene fikk lik behandling, var det svært ulikt hvilke gen som blei regulert. Kun noen få gen viste samme respons i alle celletypene. Dette viser at cAMP-signalet også på genuttrykksnivå er svært cellespesifikt.

cAMP-signalisering foregår via ulike typer mottakere, det vil si proteiner som binder cAMP i cellen. Huseby har kartlagt hvordan disse mottakerene påvirker genutrykket i de ulike celletypene. Resultatene viser at den mest kjente mottakeren spiller hovedrollen i cAMP-regulert genutrykk. Men i nerveceller er det mulig at en nylig oppdaga cAMP-mottakere (Epac) også påvirker hvordan denne mottakeren regulerer genuttrykk.

Blant de mange regulerte genene i disse celletypene, var det et svært interessant gen som bare blei aktivert i leukemicellene. Økt uttrykk av dette genet gjør at cellen produserer proteinet Bim, et selvmordsprotein som fører til nøye kontrollert celledød (apoptose). Gjennom en serie eksperimenter fant Huseby at økt produksjon av dette proteinet alene kan forklare hvorfor leukemicellene dør ved cAMP-stimulering. Videre fant han at en kjent hemmer (Roscovitine) av ei gruppe cellesyklus-regulatorer blokkerte cAMP-aktivering av dette selvmordsgenet. Forskere som tester ut Roscovitine i kreftbehandling bør være klar over denne effekten, fordi det kan være lite gunstig å gi behandling som blokkerer denne egenskapen dersom kreftcellene har evnen til å produsere selvmordsproteinet.

Personalia:
Sjur Huseby er født i 1978 i Bergen, og har vokst opp i Re i Vestfold. Han tok Cand.Scient.-graden ved Institutt for Biologi, NTNU i Trondheim. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for Biomedisin UiB, og veiledet av Prof. Stein Ove Døskeland med Rune Kleppe som medveileder. Den Norske Kreftforening og UiB har finansiert arbeidet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.02.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: The impact of chromatin modifications in transcriptional regulation
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.02.2012, kl. 09.00, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Sjur Huseby, 55 58 67 36, epost: Sjur.Huseby@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side