Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nye strategier for aktive biologiske forbindelser

Rustem Isanov   

Rustem Isanov disputerer fredag 26. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Synthesis of oxygen- and nitrogen- containing heterocycles using 3,3,4,4-tetraethoxybut-1-yne as a starting material”

Heterosykliske forbindelser spiller en viktig rolle i organisk kjemi så vel som i biologiske prosesser. Både naturlig forekommende, samt syntetisk fremstilte heterosykliske forbindelser, spiller en viktig rolle i farmasøytisk forskning. Det er vel kjent at små variasjoner i substitusjonsmønster og struktur til heterosykliske forbindelser kan påvirke deres virkning som biologisk aktive forbindelser. I denne sammenheng er det utviklet en metode for fremstilling av heterosykliske forbindelser med en rekke ulike substituenter for videre å undersøke deres aktivitet som potensielt biologisk aktive forbindelser.

Isanovs forskningsarbeid presenterer videre fremstilling av oksygen- og nitrogenholdige heterosykliske forbindelser som furan, pyridin og quinoxalin fra lett tilgjengelige utgangsstoffer. Den utviklede metoden gjør det derfor mulig å fremstille en rekke potensielt biologisk aktive heterosykliske forbindelser.

Personalia:
Rustem Isanov er fødd i 1986 og vokste opp i Kazan, Russland. Han tok sin mastergrad i organisk kjemi ved Kazan State University i 2008. Han har siden 2009 vert en del av Professor Leiv K. Sydnes sin forskningsgruppe ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen og gjennomført sin forskning i samarbeid med Professor Vakhid A. Mamedov ved Kazan Technological University.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.10.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: "Selective radical reactions in organic synthesis".
Sted: Rom 3069, Realfagbygget, Allègt. 41.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.10.2012, kl. 10.30, Auditorium 5, Realfagbygget, Allègt. 41.

Kontaktpersoner:
Rustem Isanov, + 47 40 21 28 74, epost: rustem.isanov@kj.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side