Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Håndtering av tilpasset opplæring i norsk grunnskole

Eirik S. Jenssen   

Eirik S. Jenssen disputerer mandag 12. mars 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Tilpasset opplæring i norsk skole: politikeres, skolelederes og læreres handlingsvalg”

Tilpasset opplæring har fått økt oppmerksomhet de siste årene og det er store politiske ambisjoner knyttet til begrepet både når det gjelder inkludering, sosial utjevning og økt læringsutbytte. Denne studien undersøker hvordan prinsippet om tilpasset opplæring fremstår og håndteres på ulike nivå i utdanningssystemet.

Studien viser at skolelederne og lærerne er opptatt av ulike sider ved tilpasset opplæring, noe som synes å skape spenninger som øker avstanden mellom nivåene i forståelsen av hva som er mulig å få til. Studien viser at spenningen ofte takles ved at hver styrer med sitt uten for mye innblanding: skolelederne administrerer og legger planer, og lærerne underviser.

Avhandlingen baserer seg på tre kvalitative studier. Den første studien analyserer den politiske fremstillingen av begrepet tilpasset opplæring. Den andre studien beskriver hva skoleledere legger vekt på når de leder tilpasset opplæring ved sin skole. Den tredje studien undersøker hvilke handlingsvalg lærerne foretar når de håndterer tilpasset opplæring i undervisningen. Studien konkluderer med at håndtering av tilpasset opplæring i skolen synes å kreve mer enn en tilrettelagt struktur og byråkratiske arbeidsmåter om skolen skal fremstå med felles strategi.

Personalia:
Eirik S. Jenssen er oppvokst i Stokmarknes og arbeider i dag som høgskolelektor ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Han er utdannet cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra NLA 1998. Han har arbeidet flere år som lærer og øvingslærer i grunnskolen. I perioden 2007-2011 var han stipendiat ved HiSF, og tilknyttet Det psykologiske fakultet ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.03.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Tilpasset opplæring og inkludering i et internasjonalt perspektiv."
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.03.2012, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Eirik S. Jenssen, tlf. 57 67 60 16, epost: eirik.jenssen@hisf.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side