Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Dostojevskij og hans leser

Vidar Johnsen   

Vidar Johnsen disputerer fredag 30. november 2012 for dr. philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Resepsjonen av Dostojevskij i den russiske kritikk og filosofi”.

I litteraturen om Dostojevskij er det en utbredt tendens til at fortolkeren fokuserer på et eget tema i vel så stor grad som på forfatterens verk. Den russiske litteraturen om Dostojevskij fra 1920-tallet skiller seg i så måte ut med et mer teknisk fokus på Dostojevskijs tekst. Mikhail Bakhtins teori om Dostojevskij utgjør igjen det kanskje mest utdypede synspunktet på Dostojevskijs litteratur fra denne perioden.

I denne avhandlingen blir Bakhtins teori om Dostojevskij forsøkt rekonstruert som et logisk og helhetlig system, for deretter å måles mot Dostojevskijs verk. Videre blir den tidligere russiske litteraturen om Dostojevskij undersøkt med utgangspunkt i fremtredende representanter for russisk kritikk og filosofi og med en tredelt problemstilling: hvilket spørsmål møter fortolkeren Dostojevskijs tekst med, hvordan fremstår fortolkningen i lys av Bakhtins teori og avdekker den ny mening i Dostojevskijs tekst?

Det konkluderes med at de fleste sidene ved Bakhtins teori er i fint samsvar med Dostojevskijs romaner. Hos de forutgående fortolkerne viser det seg at de vanligvis møter Dostojevskijs tekst med et spørsmål som er av den største betydning for dem personlig. De fleste av fortolkerne som virkelig gir en grundig behandling av verkene, kommer før eller senere i konflikt med Bakhtins teori. Det viser seg også at fortolkerne i noen tilfeller gir uttrykk for typiske «bakhtinske» synspunkter på Dostojevskij flere år før Bakhtin selv. Stort sett avdekker denne litteraturen vesentlige nye meninger i Dostojevskijs verk og kan sies å utgjøre en meningsfull dialog om Dostojevskij.

Personalia:
Vidar Johnsen er selvstendig forsker med MA-grad i russisk fra UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
29.11.2012, kl. 16.00. Selvvalgt emne: «Dostojevskij og Europa».
29.11.2012, kl. 16.00. Oppgitt emne: «Resepsjonen av Bakhtin i Vesten».
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.11.2012, kl. 09.30, , Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Vidar Johnsen, epost: johnsenvidar@hotmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side