Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Lokale vindforhold i Norge og på Island

Marius O. Jonassen   

Marius O. Jonassen disputerer den 30.11.2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Local- and Mesoscale Variability of Winds in the Complex Topography of Southwestern Norway and Iceland".

Både Norge og Island kjennetegnes av en meget skiftende værtype. Til dels skyldes dette at landene befinner seg i vestavindsbeltet, med stadige lavtrykk fra vest. Begge landområdene er dessuten også preget av komplisert terreng, noe som har stor innvirkning på det lokale været. Slike innvirkninger er et hovedtema i Jonassens doktorgradsavhandling.

Jonassen viser at vind på bakkenivå på Vestlandet er sterkt påvirket av Langfjella. Med vind fra nordøst og sørvest i høyden, forsterker Langfjella vinden på bakken. Med vind fra nordvest og sørøst, derimot, har vi en demping av vinden på bakken i forhold til i høyden. Forsterkning og demping av vind foregår også lokalt i Bergensdalen. Fjellene i sørvest og i nordøst av Bergen virker dempende på vinden i sentrumsområdet i sørvestlige stormer. Fjellene i sørvest bidrar også til en markant økning i nedbør i sentrumsområdet under slike værforhold.

Tidligere studier har vist at sterke vinder og fjellbølger som ofte oppstår rundt fjell påvirkes av fjellets overflate. Som i Norge, er noen av fjellene på Island dekket av isbreer. Flere forskere mener at disse breene vil minke og etter hvert forsvinne helt i et varmere klima. Jonassen viser at en fjelloverflate som er varmere og ruere, for eksempel som følge av isbresmelting, vil dempe slike sterke le-vinder og fjellbølger med viktige følger for bebyggelse og flytrafikk i områder der man i dag finner isbreer.

I studier av vær er både observasjoner og værvarslingsmodeller viktige verktøy. Jonassen har, i tillegg til en værvarslingsmodell, benyttet en ny type måleplattform i form av et fjernstyrt modellfly. Slike fly er billigere i bruk og mer fleksible enn tradisjonelle værballonger. Jonassen viser hvordan data fra modellfly kan brukes til å verifisere og forbedre lokale værvarsler.

Personalia:
Marius O. Jonassen (f. 1983) er fra Norge og fullførte mastergraden i meteorologi ved Universitet i Bergen. Doktorgradstudiet hans startet i 2008 og ble utført ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.11.2012, kl. 11.15. Oppgitt emne: Air-Sea Interaction
Sted: Auditoriet, Østfløyen, Geofysisk institutt

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.11.2012, kl. 10.15, Auditoriet, Østfløyen, Geofysisk institutt.

Kontaktpersoner:
Marius O. Jonassen, tlf. 55 58 43 92, epost: marius.jonassen@gfi.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side