Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Faktorer som påvirker deltagelse i utdanning under soning

Lise Øen Jones   

Lise Øen Jones disputerer 27. juni for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Effects of reading skills, spelling skills and accompanying efficacy beliefs on participation in education. A study in Norwegian prisons”.

Innsatte har samme rettigheter til utdanning som andre og utdanning tilbys i alle norske fengsel. Tre av fire innsatte har et ønske om å ta utdanning i fengsel, men bare i underkant av halvparten av dem deltar i utdanning.

Avhandlingen er den første i landet om opplæring i kriminalomsorgen. Dens hovedformål var å undersøke om innsattes lese- og skriveferdigheter og mestringsforventninger i lesing og skriving har betydning for deltagelse i utdanning under soning. Forholdet mellom innsattes selvrapportering av lese- og skrivevansker og deres faktiske lese- og skriveferdigheter ble også undersøkt.

Resultatene viste at de innsatte rapporterer mindre vansker enn deres prestasjoner på lese- og skrivetester tilsier. Ferdigheter i lesing og skriving hadde ikke betydning for deltagelse i utdanning, men innsatte med høyere mestringsforventninger i skriving deltok oftere enn innsatte som rapporterte lavere mestringsforventninger. Lengden på dommen var den viktigste enkeltfaktoren som påvirket deltakelse i utdanning. Korte dommer var et hinder for deltagelse. Yngre innsatte og innsatte som selvrapporterte lese- og skrivevansker deltok oftere i utdanning enn eldre innsatte og de som ikke rapporterte slike vansker. Selvrapportering av mestringsforventninger kan være et verdifullt bidrag i kartlegging av lese- og skriveferdigheter.
Videre kan det gi innsatte økt innsikt i egne ferdigheter og lærere innsikt i hvordan deres elever oppfatter sine ferdigheter. Utdanningstilbudet i fengsel må i større grad tilrettelegges i tråd med de innsattes behov og lengden på dommen.

Personalia:
Lise Øen Jones (f. 1976) er oppvokst og bosatt i Bergen. Hun har en cand. polit grad i pedagogikk fra Norsk Lærerakademi fra 2003. Fra 2004-2006 var hun ansatt i OT/PPT, Hordaland fylkeskommune. I perioden 2007-2012 har hun vært ansatt som universitetsstipendiat ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet. Hovedveileder har vært professor Arve Asbjørnsen og biveileder har vært professor Terje Manger.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.06.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: "What significance do current research findings on Norwegian prisoners´ reading skills have for Norwegian policy makers, providers and practitioners? What are future needs for research and how can these be addressed?"
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1.etasje.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.06.2012, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1.etasje.

Kontaktpersoner:
Lise Øen Jones, tlf. 45866676, epost: : lise.jones@psybp.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side