Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Virkningsfullt forebyggende helsearbeid blant ungdom

Ola Jøsendal   

Ola Jøsendal disputerer onsdag 3. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Development and evaluation of "Be smokeFREE", a school-based smoking prevention program»

Avhandlingen beskriver bakgrunn, utvikling, innhold og resultater av et skolebasert røykeforebyggende program i norske ungdomsskoler. Programmet «VÆR røykFRI» ble utviklet i regi av Den norske kreftforening i samarbeid med HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen midt på 1990-tallet. Avhandlingen beskriver den teoretiske bakgrunnen for utviklingen av programmet, valg av metoder til bruk i undervisningen, valg av metode for evaluering, gjennomføringen av evalueringen, og resultatene av programmet.

I prosjektperioden ble rekrutteringen av røykere vesentlig redusert hos de elevene som gjennomførte den mest omfattende varianten, der elevene fikk tilrettelagt undervisning, lærerne fikk kurs, og foreldrene ble involvert. Mens nesten 30 % av elevene som fikk vanlig undervisning i ungdomsskolen ble røykere, var det bare om lag 20 % av elevene i intervensjonsskolene som ble røykere. «VÆR røykFRI» ble vedtatt tilbudt til alle landets ungdomsskoler rundt år 2000, og er revidert. Programmet heter nå «FRI». Mer enn halvparten av norske ungdomsskoler bruker programmet, og det er grunn til å anta at programmet har bidratt til at norske ungdommer røyker mindre nå, enn for 15 år siden.

Personalia:
Ola Jøsendal gjennomførte sin utdanning som lege ved Universitetet i Bergen i perioden 1982 til 1988, og arbeidet senere som turnuslege og lege i Kirkenes. Fra 1994 til 1996 var han stipendiat ved HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, med stipend fra Den norske kreftforening. Siden 2009 har Ola Jøsendal vært ansatt som avdelingsdirektør ved Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for rusmedisin.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.10.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Is the increasing prevalence of snuff use among Norwegian Adolescents relevant to tobacco prevention programmes?"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.10.2012, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Ola Josendal, tlf. 55 97 72 90 , epost: ola.josendal@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side