Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mot et nøyaktig værvarsel

Dante Kalise   

Dante Kalise disputerer tirsdag 28. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“High-resolution schemes for the approximation of atmospheric phenomena”.

Atmosfæren inneholder en rekke kompliserte prosesser som vi har begrenset eller liten forståelse av. Det kan vi erfare når værvarsler, som er basert på den best tilgjengelige informasjonen og på kompliserte modeller, av og til slår feil eller er unøyaktige.

Det er mer enn 100 år siden det som kalles numerisk værvarsling begynte som en vitenskapelig disiplin. Denne disiplinen involverer ikke bare meteorologer, men også fysikere, matematikere og dataeksperter. Prosessen med å lage en god værmodell er stort sett som følger: De med den fysiske forståelsen prøver å finne de matematiske formuleringene som gir den beste representasjonen av de atmosfæriske prosesser. Deretter må en sikre at de matematiske formuleringene er fornuftige. De resulterende likningene er bare løsbare numerisk, og derfor må det lages numeriske metoder som er gode og effektive.

Ingen av disse trinnene i prosessen er lette, tvert imot er det viktige og omfattende forskningsfelter. Utfordringene innen databehandling er å få den numeriske modellen til å kjøre så raskt som mulig. Kravene til dette er strenge, og de største datamaskiner brukes til dette formålet.
Kalises avhandling omhandler en viktig del i denne prosessen: Når en har kommet fram til de likningene som en ønsker å løse for å beskrive atmosfæriske prosesser, hvordan skal en utvikle og implementere effektive numeriske verktøy slik at likningene kan løses numeriske med en akseptabel nøyaktighet.

Helt siden de første realistiske numeriske værvarsler ble laget i slutten av 1940-årene har det vært en rivende utvikling av numeriske metoder for likningene som beskriver atmosfæriske prosesser. Kravene til nøyaktighet og tilgjengelighet av værvarsler skjerpes stadig, så utviklingen av numeriske metoder er fremdeles et meget aktivt forskningsfelt. Denne avhandlingen omhandler utviklingen en familie av nye numeriske metoder for atmosfære-likningene og hvordan disse numeriske metodene kan realiseres.

Personalia:
Dante Kalise er født i Santiago de Chile i 1984. Han har en grad i “Mathematical Engineering” og en mastergrad i “Electronic Engineering” ved Universidad Técnica Federico Santa María i Valparaíso, Chile, i 2008. Temaet for master-arbeidet var innen numeriske approksimasjoner av “optimal control”-problemer.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.11.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: Conservative semi-Lagrangian methods
Sted: Rom 534. Carl Godskes hus

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.02.2012, kl. 14.30, Auditorium Pi, Carl Godskes hus

Kontaktpersoner:
Dante Kalise, tlf: 35 11 68 83, epost: dante.kalise@math.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side