Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvor nøyaktige er stokastiske metoder?

Andrey Kovalenko   

Andrey Kovalenko disputerer fredag 27. januar for ph.d. –graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
«Assessment of the ensemble Kalman filter sampling error».

Monte Carlo-metoder er brukt i flere geovitenskaper, for eksempel innen værvarsling og hydrologi. De brukes hovedsakelig for estimering av parameterne til et dynamisk system, som en atmosfærisk front eller et hydrokarbonatreservoar. Ideen bak disse metodene er å representere mulige varianter av systemutvikling i form av en rekke ulike modeller. Hver eneste modell blir justert når en ny observasjon av systemtilstand er tilgjengelig. Nøyaktigheten av metodene er avhengig av antall modeller som er brukt til estimering.
I praksis er antall modeller begrenset og svært få i forhold til antall ukjente i systemet. I hvert steg når modellene justeres, oppstår det en feil som ofte kalles samplingsfeil. Det er derfor aktuelt å vite hvordan en slik feil er avhengig av antall modeller som er brukt i estimeringsprosessen.

Gjennom en rekke antagelser har Kovalenko fått resultater som gir en eksplisitt fordeling av samplingsfeilen for en av de mest populære metodene, såkalt ensemble Kalman filter. Resultatene ble bekreftet med numeriske eksperimenter og publisert i vitenskapelige journaler.

Personalia:
Andrey Kovalenko er født i 1984 og oppvokst i Yurga, Russland. Han har mastergrad i anvendt matematikk med utmerkelse fra Novosibirsk State Univeristy fra 2007. I 2008 ble masterprosjektet hans utmerket med en medalje fra Russisk Forskning- og Utdanningsdirektorat «For beste vitenskapelige studentprosjekt”.
Fra januar 2009 til oktober 2011 har han gjennomført ph.d.-arbeidet ved Center for Integrated Petroleum Research (Uni CIPR) og Institutt for Matematikk ved Universitetet i Bergen. Han arbeider nå i et oljeselskap i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.01.2012, kl. 11.00. Oppgitt emne: «4D seismic, history matching and data assimilation»
Sted: Rom 640, Matematisk institutt, Johannes Bruns gate 12

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.01.2012, kl. 13.00, Auditorium Pi, Matematisk institutt, Johannes Bruns gate 12

Kontaktpersoner:
Andrey Kovalenko, tlf. 456 84 039, epost: andrey.kovalenko@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side