Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bedre pacemakerbehandling hos pasienter med hjertesvikt

Hans Morten Kristiansen   

Hans Morten Kristiansen disputerer onsdag 20. juni 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Ventricular lead positions and electrical delay in cardiac resynchronization therapy - an echocardiographic and electrophysiologic study”

Alvorlig hjertesvikt gir tungpusthet grunnet nedsatt hjertepumpefunksjon, og leveutsiktene er reduserte. Hjertesviktpasienter med skade i hjertets ledningssystem behandles med en hjertesviktpacemaker (CRT) med ledninger til høyre og venstre hjertekammer, som synkroniserer sammentrekningen i hjertemuskulaturen. CRT forbedrer symptomer, hjertefunksjonen og øker langtidsoverlevelsen. Til tross av dette er det ikke alle som har effekt av CRT.

Kristiansen har benyttet ultralyd og evaluert hvordan plasseringen av hjertekammerledningene påvirker hjertefunksjonen etter 6 måneder. Høyreledningen ble tilfeldig lagt i hjertespissen eller hjertets skillevegg. Venstreledningen ble dirigert etter forundersøkelser av pasientene med speckle tracking ekkokardiografi (STE), der en identifiserte området i hjertet med senest sammentrekning. Elektrisk forsinkelse mellom ledningene ble målt under operasjonen.

I avhandlingen inngår 5 arbeider. I det første arbeidet viser Kristiansen at plasseringen av høyreledningen gir tilsvarende effekt av CRT om den plasseres i hjertespissen eller på hjertets skillevegg.

I det andre arbeidet undersøkes i hvilken grad den elektriske forsinkelsen mellom ledningene har betydning. Kristiansen fant at lang elektrisk forsinkelse resulterte i bedre effekt på hjertestørrelsen.

I det tredje arbeidet viser Kristiansen at hos de 103 CRT-pasientene som fikk korrekt plassering av ledningen til venstre ventrikkel ut i fra STE (70%), oppnådde en langt større forbedring av hjertefunksjonen og mer synkron hjertemuskelsammentrekning.

Kristiansen viser i det fjerde arbeidet at pasientene med korrekt ledningsplassering til venstre hjertekammer ut i fra STE, og i tillegg hadde lang elektrisk forsinkelse mellom hjertekammerledningene, fikk en svært høy andel bedret hjertestørrelse.

I det femte arbeidet har Kristiansen undersøkt 237 CRT-pasienter retrospektivt. Her finner han tilsvarende stabilitet mellom de to høyre ledningsplasseringene over en oppfølgingstid på 2 år.

Personalia:
Hans Morten Kristiansen (f. 1979) tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2006. Turnustjenesten fullførte han ved Stord Sjukehus og Tysnes legekontor. Forskningsarbeidet i perioden 2008-2012 er utført ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og Institutt for indremedisin, Medisinsk-Odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Veileder har vært professor Svein Færestrand.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.06.2012, kl. 9.15. Oppgitt emne: Nytten av radiofrekvens ablasjonsbehandling ved ventrikulære arytmier.
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Universitetet i Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.06.2012, kl. 11.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Universitetet i Bergen

Kontaktpersoner:
Hans Morten Kristiansen, tlf. 951 74600, epost: hans.morten.kristiansen@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på . For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side