Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Sykdomsmekanismer ved tuberkulose

Nils Anders Leversen   

Nils Anders Leversen disputerer fredag 23. mars 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Secreted proteins of mycobacteria and their role during infection”

Rundt en tredjedel av verdens befolkning er smittet av tuberkulosebakterien Mycobacterium tuberculosis, som hvert år forårsaker ca. 2 millioner dødsfall. Kroppens immunforsvar forhindrer sykdom og spredning ved å kapsle bakteriene inn i tuberkler, men bakteriene kan svare på dette ved å produsere virulensfaktorer (f.eks. proteiner) som de enten skiller ut eller integrerer på sin overflatemembran, og som kan bidra til at de beskyttende tuberklene brytes ned.

Leversen har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt ulike aspekter ved tuberkulosebakteriens virulensfaktorer. Slik kunnskap er viktig for utvikling av nye medisiner og vaksiner for en mer effektiv sykdomsbekjempelse.

Leversen har i sitt prosjekt vurdert bioinformatiske verktøy for å identifisere utskilte proteiner, og karakterisert egenskapene til en gruppe proteiner som ble funnet på overflaten av tuberkulosebakterien. Leversen har også påvist forskjeller i BCG bakteriestammers virulensegenskaper i en infeksjonsmodell. BCG-vaksinen er en levende svekket bakterie av Mycobacterium bovis som er svært lik Mycobacterium tuberculosis. I dag brukes flere ulike BCG bakteriestammer, og Leversen har påvist forskjeller mellom BCG-stammer som kan ha betydning for utvikling av beskyttende immunresponser. Leversen har videre undersøkt forekomsten av bestemte tuberkuloseproteiner i lunge- og lymfeknutebiopsier fra mennesker. Leversen fant at det i velstrukturerte tuberkler var svært lite utskilte proteiner. Dette kan være tegn på en hensiktsmessig og beskyttende immunrespons. I slike tuberkler ble også overflateproteinet Mce1A funnet, som er i samsvar med studier som viser at Mce1A bidrar til dannelsen av beskyttende tuberkel-strukturer.

Personalia:
Nils Anders Leversen er født i 1974. Han har bachelor i mikrobiell bioteknologi fra University of Liverpool i England og en Cand.scient. i biologi fra Københavns Universitet. Forskningsarbeidet ble utført i perioden 2006-2011 som fulltidsstipendiat ved Gades Institutt under veiledning av professor Harald G. Wiker og Tehmina Mustafa, ph.d., og i perioden 2011-2012 som avdelingsingeniør ved samme avdeling. Arbeidet er finansiert fra Universitet i Bergen og Norges forskningsråd.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.03.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: Hvordan unngår M. tuberculosis å drepes av immunforsvaret?
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.03.2012, kl. 11, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Nils Anders Leversen, tlf. 55 97 47 56, epost: nilsleversen@gades.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side