Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Overvektskirurgi gir bedre psykisk helse og livskvalitet

Haldis Økland Lier   

Haldis Økland Lier disputerer fredag 24. februar 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Psychiatric disorders, quality of life and effect of preoperative counselling in patients who undergo bariatric surgery”.

«Overvektskirurgi» er den eneste behandlingen som har vist gode langtidsresultater ved behandling av sykelig overvekt. Et godt behandlingsresultat er avhengig av at pasienten etablerer og vedlikeholder en hensiktsmessig livsstil. Denne avhandlingen har sett nærmere på hvordan forekomst av psykisk lidelse og livskvalitet endrer seg etter operasjon og hvilken effekt et forberedelsesprogram med fokus på livsstilsendring har.

Omtrent halvparten av pasientene som var på venteliste for kirurgisk behandling av overvekt hadde en psykisk lidelse. De som ikke ønsket å delta i forberedelsesprogrammet hadde høyere forekomst av sosial fobi og unnvikende personlighetsforstyrrelse.

Det var en tydelig nedgang i forekomst av psykisk lidelse ett år etter kirurgisk behandling. Pasienter som var uten psykisk lidelse ett år etter operasjon hadde oppnådd stor bedring i livskvalitet, og rapporterte et nivå som var sammenlignbart med nivået av livskvalitet i den generelle norske befolkningen. Pasienter som fortsatt hadde psykisk lidelse etter kirurgi, oppnådde liten bedring i livskvalitet og hadde fortsatt redusert livskvalitet sammenlignet med generell befolkning. Høyt nivå av skam og psykisk lidelse før operasjonen økte risikoen for å ha psykisk lidelse ett år etter behandlingen.

Det var ingen forskjell i vekttap, spisevaner eller nivå av fysisk aktivitet ett år etter operasjon mellom pasienter som hadde deltatt i forberedelsesprogrammet og pasienter som ikke hadde deltatt.

Funnene i vår studie tyder på at overvektskirurgi har god effekt på psykisk helse og livskvalitet. Pasienter som har økt risiko for psykisk lidelse etter kirurgi har dårligere resultat og bør prioriteres for oppfølging.

Personalia:
Haldis Økland Lier (f. 1963) er oppvokst i Auklandshamn, Sveio. Medisinsk embetseksamen ved Universitet i Bergen i 1988. Spesialist i psykiatri 1998. Arbeid ved Psykiatrisk klinikk, Haugesund Sykehus/ Helse Fonna 1993-2004, 2008-dd; Seksjon for spiseforstyrrelser, Haukeland universitetssykehus fra 2004 til 2008. 2009-2011 ph.d.-stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, UiB. Fra 2012 ansatt som forsker/overlege, Helse Fonna.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.02.2012, kl. 9.15. Oppgitt emne: Fedmekirurgi: seleksjon av pasienter og kriterier for vellykkede resultater, med spesielt fokus på psykiske og psykososiale aspekter
Sted: Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland universitetssykehus, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.02.2012, kl. 11, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland universitetssykehus, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Haldis Økland Lier, tlf 958 28763, epost: haldis.johanne.oekland.lier@helse-fonna.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side