Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fettavleiringer i hjernepulsårene – en ultralydstudie

Nicola Logallo   

Nicola Logallo disputerer fredag 7. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Intracranial atherosclerosis – An ultrasound study».

Hjerneinfarkt er den hyppigste årsaken til invaliditet og den tredje hyppigste årsaken til død i vår befolkning. Hjerneinfarkt er forårsaket av en blodpropp som stenger blodtilførselen til hjernen. I vår befolkning kommer blodproppen som oftest fra hjertet, eller fra fettavleiringer på innsiden av halspulsårene. En annen mulig årsak til blodproppen er fett og kalkavleiringer på innsiden av pulsårene i hjernen (såkalt intrakranial aterosklerose eller intrakraniale forsnevringer). Det er ukjent hvor mange hjerneinfarktpasienter i Norge som har intrakraniale forsnevringer.

I studien ble hjernens pulsårer undersøkt ved hjelp av ultralyd og radiologisk bildediagnostikk (CT og MR) hos hjerneinfarktpasienter innlagt i vår slagenhet i årene 2010 og 2011. Studien viser at 8 % av alle hjerneinfarktpasienter har intrakraniale forsnevringer og at intrakraniale forsnevringer er den direkte årsaken til hjerneinfarkt i 5 % av tilfellene.

Graden av forsnevring er ytterst viktig for pasienten fordi den gjenspeiler pasientens risiko for et nytt infarkt og spiller en avgjørende rolle i valg av behandling. Ultralyd er en rimelig, skånsom og pålitelig metode for å finne forsnevringer i hjernens pulsårer, men kriteriene som i dag brukes til å vurdere graden av forsnevring er ikke nøyaktig nok. Studien hadde derfor også til hensikt å utarbeide og utprøve nye kriterier. Studien viser at de nye kriteriene er mer nøyaktig enn de nåværende og at pasientens pulsåresykdom defineres bedre.

Studien har også undersøkt uløste tekniske problemer relatert til ultralyd, kontrastmidler til ultralyd og nye ultralydapplikasjoner, som kan forbedre vår innsikt i hjernens blodstrøm.

Samlet har studien økt vår kunnskap om mekanismer bak hjerneinfarkt og bekreftet betydningen av ultralyd i diagnose og utredning av hjerneinfarktpasienter.

Personalia:
Nicola Logallo (f. 1982) er cand. med. fra Universitetet i Ferrara, Italia (2008), og har siden 2009 vært ansatt ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen. Arbeidet er gjennomført ved Senter for Nevrovaskulære sykdommer, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, og har vært finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.12.2012, kl. 10.00. Oppgitt emne: "Risk factors for ischemic disease in the brain and the heart - similarities and differences".
Sted: Stort auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.12.2012, kl. 12.00, Stort auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Nicola Logallo, tlf. 971 32026, epost: nicola.logallo@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side