Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Molekulær avbildning i diagnose av kreft og målrettet terapi

Mujic Maja   

Maja Mujic disputerer 19.04.2012 for ph.d graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:
“Molecular imaging for cancer diagnostics and targeted therapy”

AML er en aggressiv krefttype der kreftcellene fortrenger normal produksjon av blodceller. Optisk imaging og ultralyd er rimelige og raske avbildingsmetoder som kan bidra til forbedring av diagnose og terapi av kreft. Mens optisk imaging er mest brukt i preklinisk medisinutvikling, er ultralyd brukt i diagnose. Begge bruker kontrastvæsker som kan detektere forskjellige markører. Mujic har fokusert på utvikling og forbedring av avbildningsmetoder med et spesielt fokus på AML.

Ultralydkontrast består av små bobler som brukes i diagnose, og er utforsket som leverandør av medikament til celler. I evaluering og utvikling av ultralydkontrast er det viktig å velge mikrobobler med spesifikk størrelse eller sammensetning. I første arbeid ble flowcytometri brukt som en metode for å måle størrelse, selektere og sortere kontrast uten å ødelegge strukturen til boblene. I andre arbeid ble signalprotein evaluert som markører for eksponering for ultralyd, også i kombinasjon med ultralydkontrast. Ultralyd førte til stress-relatert signalering, uten at cellene døde.

Dermed representerer stress-signalering et nyttig redskap som potensiell markør for klinisk og terapeutisk ultralyd. I tredje arbeid ble optisk imaging brukt til å evaluere om reduksjon i væsketrykk i tumorer ved bruk av humant serum albumin (HSA) kunne bidra til opptak av makromolekyl.
Ved å kombinere HSA med fluorosens-merkede dextran eller terapeutisk antistoff, ble en økning av disse sett i tumorene. Videre førte reduksjon av væsketrykk ved HSA og terapeutisk antistoff til langsommere tumorvekst. I arbeid fire ble optisk imaging og fluorosens-merkete antistoff som binder til AML celler brukt til å finne kreftceller. Mujic fant at kombinasjonen av spesifikke antistoff gjorde det enklere å påvise tumoren i vev, og at dette kunne brukes til å overvåke effekten av kreftbehandlingen. Mujic fant at ultralyd og optisk avbildning kombinert med kontrast, er gode verktøy for diagnostikk og overvåking av målrettet kreftterapi.

Personalia:
Maja Mujic er født i 1983 og oppvokst i Mostar og Kristiansund. Hun er utdannet master ved Universitet i Bergen i 2007, og har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for Indremedisin fra 2009-2012. Veiledere har vært Bjørn Tore Gjertsen, Emmet Mc Cormack og Odd Helge Gilja.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.04.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: Preclinical imaging as a tool to assess effect of drug intervention - possibilities and limitations
Sted: Rom B301, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.04.2012, kl. 11.00, Rom B301, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Maja Mujic, 95734671, epost: maja.mujic@med.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side