Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Inflammasjon som risikofaktor for beindeformiteter på laks

Laura Gil Martens   

Laura Gil Martens disputerer mandag 16. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
“Is inflammation a risk factor for spinal deformities in farmed Atlantic salmon?”

Ryggradsdeformasjoner hos laks er en produksjonsrelatert forstyrrelse som ofte observeres i forbindelse med intensiv fiskeoppdrett og gir grunn til bekymring for fiskevelferden. Deformitetene forårsaker store økonomiske tap som følge av redusert vekst, nedgradering av fisk på produksjonsanleggene, ineffektiv filetering og lavere markedspris. Ryggradsdeformiteter er sannsynligvis en kompleks sykdom med flere mulige årsaker, og en hel rekke risikofaktorer er beskrevet. Under intensive oppdrettsforhold blir fisken vanligvis gradert, transportert, vaksinert og utsatt for andre håndteringsrutiner som kan påvirke integriteten til skjelettet og forårsake kronisk betennelse i ryggraden. Betennelser har en uttrykt effekt på benstrukturens integritet, og kan forårsake både degenerering og beinremodellering.

Martens doktoravhandling består av fire publikasjoner som (1) klassifiserer ryggradsdeformiteter hos oppdrettslaks i tjue fenotyper basert på radiologi; (2) søker etter molekylære markører for betennelse i fiskeben; (3) studerer omega-6:omega-3 fettsyrer i dietten og (4) fosfor som risikofaktorer for ryggradsdeformiteter under tilstedeværelse av kunstig bein-betennelse.

Resultatene indikerer at indusert betennelse i kombinasjon med vegetabilske oljer eller fosforinnhold i fôret ikke var ansvarlig for de observerte deformitetene, men basert på publikasjon 3 og 4 kunne disse deformitetene de kunne knyttes til mekaniske forstyrrelser i benstrukturen under indusering av kunstig betennelse. Disse faktorene alene eller i kombinasjon med andre risikofaktorer kan være relevante i utviklingen av betennelser som gjør ryggraden mer utsatt for å vokse og remodellere i abnormale vekstmønster.

Personalia:
Laura Gil Martens, bosatt på Sola, er født i Neuquén, Argentina, i 1964 og utdannet Veterinær fra UNICEN, Argentina, i 1990. Etterutdannet i mat og fôrteknologi (1993-1995) fra U. i Chile, har hun jobbet innen akvakultur både i Norge og internasjonalt. Ph.d.-arbeidet (2006-2010) innen Ernæring og Patologi er utført ved NIFES (Bergen) og U i Bergen, og ble finansiert av Norsk Forskningsråd. Hun arbeider for tiden som Ernæringsansvarlig ved AM Nutrition, Stavanger. Laura er deltaker på NHO Rogaland sitt lederutdanningsprogram Global Future.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.04.2012, kl. 10.00, NIFES

Kontaktpersoner:
Laura Gil Martens, tlf: +47 90872646, epost: lauragil@online.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side