Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Effekten av klimaendringer på alpine og lavlandsplanter

Eric Meineri   

Eric Meineri disputerer mandag 6. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
“Assessing and comparing climatic control on distribution and reproduction of alpine and lowland species in the sub-alpine habitat of western Norway”

Dislokasjon av plantearter er en vel dokumentert respons på klimaendringer. Derfor finnes det et voksende antall studier som modellerer endringer i artenes distribusjon i løpet av de nærmeste årene. Noe disse studier får kritikk for er at de ofte ikke inkluderer reproduksjon i prediksjonene sine. Reproduksjon gjennom frø er faktisk nødvendig for at en art skal kunne flytte på seg. Derfor bør man også forske på effekter av klimaendringer på plantereproduksjon. Artsfordelingen i rom blir imidlertid ikke bare bestemt av reproduksjon. De to nevnte tilnærminger kan dermed føre til forskjellige resultater. Meineri har sammenlignet resultater fra både en studie om modellering av artsfordeling og to studier om effekten av klimaendringer på blomstring og spiring i to alpine (Viola bilfora, Veronica alpina) og to lavlandsarter (Viola palustris, Veronica officinalis).

Resultatene viser generelt at plantene kommer til å produsere flere frø når det blir varmere, men at disse har mindre sannsynlighet for å spire. I tillegg, viser artene at de har en tendens til å flytte seg høyere opp. Habitater som er tilgjengelige for alpine planter kan da bli redusert i løpet av de nærmeste årene, spesielt hvis lavlandsartene har en god evne til å flytte seg oppover i høyden.

Resultatene viser også at klimaendringer påvirker blomstring, spiring og den geografiske fordelingen på forskjellig vis for tre av de fire undersøkte artene. Dette indikerer at klimaendringer påvirker planter forskjellig i ulike utviklingsstadier. Disse resultater utfordrer dermed studier hvor det kun blir fokusert på enten modellering av artsfordeling eller reproduksjon, fordi disse tilnærminger predikerer klimaendringseffekter kun for et spesifikt utviklingsstadium.

Videre forskning i dette feltet burde fokusere på å utvikle metoder som inkorporerer både planteutvikling og klimaendringenes effekter på den.

Personalia:
Eric Meineri er født i 1982 og vokste opp i Marseille i Frankrike. Han er utdannet geograf ved Universitetet Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) i 2007. Siden 2008 har han vært ansatt som stipendiat ved Institutt for biologi i en stilling finansiert av Det Norske Forskningsrådet (NORKLIMA). Veiledere har vært professor Vigdis Vandvik og seniorforsker Olav Skarpaas.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.12.2011, kl. 11.15. Oppgitt emne: “Climate envelope modelling: Methods, lessons and challenges”
Sted: Thormøhlensgate 53A, BIO-byggene, B-Blokken, rom K3

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.02.2012, kl. 12.15, Høyteknologisenteret, Stort Auditorium

Kontaktpersoner:
Eric Meineri, tlf.: 402 07 917, , epost: Eric.Meineri@bio.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side