Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Lymfekar gir beskyttelse mot alvorlig tannkjøttsykdom

Lilian Mkonyi   

Lilian Mkonyi disputerer 25.05.12 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Role of gingival lymphatics in tissue fluid balance and periodontal disease development”.

I sitt arbeid har Mkonyi studert lymfefunksjon i tannkjøttet under normale friske forhold og ved sykdomsutvikling. En betennelsestilstand i tannkjøttet som skyldes en bakteriell infeksjon kan gi alvorlig tannkjøttsykdom med påfølgende beinfestetap (såkalt periodontitt), og er den vanligste beinsykdom som finnes hos mennesker. Det er hovedsakelig vertens egne immunresponser som forårsaker vevsnedbrytingen som finner sted. Lymfekarenes rolle er å transportere bort vevsvæske og protein for å returnere det tilbake til blodbanen, og i tillegg transporteres immunceller fra det betente området til lymfeknuter hvor viktige immunresponser kan settes i gang. Lymfekarenes rolle i utvikling av tannkjøttbetennelse har aldri tidligere vært studert.

Mkonyi viser i sin avhandling at lymfekar i tannkjøttet er viktige for å opprettholde normal væskebalanse. Studien viser også at lymfekarene vokser og at lymfevekstfaktorer i immunceller i tannkjøttet øker opp i antall under utvikling av periodontitt. Mkonyi påviser videre at lymfekar gir en viss beskyttelse mot periodontittutvikling, trolig ved at bakterier og bakterielle produkter fjernes fra tannkjøttvevet med lymfetransport, og ved at immunresponser som gir antistoffproduksjon mot bakterier øker.

Personalia:
Lilian Mkonyi er født i Tanzania i 1974 og tok tannlegeeksamen i Dar El Salam i 2001. Hun kom til Norge som kvotestudent i 2006 og har vært stipendiat ved Institutt for Biomedisin i perioden 2007-2010. Hovedveileder har vært Ellen Berggreen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.05.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: "Current and future application of stem cells for periodontal regeneration"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.05.2012, kl. 10.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Lilian Mkonyi, epost: lilian.mkonyi@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side