Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Når blodsukker-sensoren svikter

Janne Molnes   

Janne Molnes disputerer fredag 19. oktober 2012 for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
“Human pancreatic glucokinase; Structural and physico-chemical studies related to catalytic activation, kinetic cooperativity and GCK-diabetes”.
Janne Molnes har i sitt doktorgradsarbeid studert struktur og funksjon av enzymet glukokinase (GK), som har en sentral rolle i reguleringen av blodsukker (glukose)-nivået i kroppen. I de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen virker dette enzymet som en sensor som sørger for at insulinproduksjonen til enhver tid er tilpasset sukkernivået i blodet. Mutasjoner i genet GCK, som koder for GK, fører til at sensoren ikke fungerer normalt. Mutasjoner som medfører for lav insulinproduksjon gir diabetes av typen GCK-MODY, som kjennetegnes ved arvelig, mild diabetes. Mutasjoner som derimot medfører en unormal økt insulinproduksjon, fører til potensielt alvorlige tilstander med lavt blodsukker.

Et gjennombrudd innen glukokinase-forskningen kom med klarleggingen av enzymets tredimensjonale oppbygging, og denne har dannet utgangspunktet for Molnes sitt arbeid. Et uløst spørsmål har vært hvordan substratene glukose og ATP binder enzymet og hvilke aminosyrer som er involvert i denne interaksjonen. Molnes har undersøkt dette ved å ta i bruk metoder som har gjort det mulig å studere enzymets dynamiske egenskaper og aktivitet. På denne måten har man fått innblikk i hvordan enzymet normalt virker, samt en bedre forståelse av hvorfor det ikke virker tilfredsstillende ved sykdommer som er nevnt ovenfor.
Molnes fant også at GK påvirkes av et protein som heter ubiquitin. Analyser viste at ubiquitin delvis fungerte som et signal for nedbryting av protein i spesialiserte organeller kalt proteasomer, mens kjeder av det samme proteinet aktiverte enzymet. Disse funnene representerer nye reguleringsmekanismer som kan ha betydning for utvikling av medikamenter mot diabetes.

Gjennom sitt doktorarbeid har Molnes bidratt til en dypere forståelse av sykdomsmekanismene ved arvelige forstyrrelser i glukosestoffskiftet.

Personalia:
Janne Molnes (f. 1971) er født og oppvokst i Ålesund. Hun tok hovedfag i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 1998. I perioden 1998-2000 arbeidet hun ved Rikshospitalet i Oslo og har siden 2001 vært ansatt ved Seksjon for pediatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen. Hovedveileder under doktorgradsarbeidet har vært professor Pål R. Njølstad, medveiledere professor emeritus Torgeir Flatmark, professor emeritus Oddmund Søvik og forsker Lise Bjørkhaug Gundersen

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.10.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: Therapeutics strategies for glycaemic control in type 2 diabetes: present and future.
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Universitetet i Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.10.2012, kl. 11.00, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Universitetet i Bergen

Kontaktpersoner:
Janne Molnes, epost: janne.molnes@pedi.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side