Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny kunnskap om GCK-MODY-diabetes

Maria Negahdar   

Maria Negahdar disputerer torsdag 21. juni 2012 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Phenotypic heterogeneity of mutations in glucokinase causing GCK-MODY (MODY2) diabetes: Studies of structure, function and regulatory mechanisms, leading to new targets for diabetes treatment”.

Enzymet glukokinase (GK) er et nøkkelenzym i regulering av blodsukkernivået. I bukspyttkjertelen fungerer GK som en glukosesensor og er viktig for normal produksjon av insulin. Mer enn 600 mutasjoner finnes i genet som koder for dette enzymet, og de fleste fører til maturity-onset diabetes of the young (GCK-MODY) som kjennetegnes med mild, arvelig hyperglykemi.

Flertallet av disse mutasjonene forårsaker GCK-MODY diabetes fordi GK enzymet hos disse pasientene har en redusert aktivitet. Hos noen pasienter med GCK-MODY er mutasjonene derimot forbundet med tilsynelatende normal GK-aktivitet. Og den molekylære årsak til sykdom hos disse pasientene har hittil vært uklart. Vi har funnet at årsaken til diabetes i slike tilfeller kan være feilaktig foldedannelse av enzymproteinet, og videre nedsatt stabilitet av enzymet i celler. Disse funnene er viktige for videre analyser av GCK-MODY mutasjoner der sykdomsmekanismen fortsatt er uklar.

Personalia:
Maria Negahdar er opprinnelig fra Iran, og kom til Norge med en M.Sc. i Medical Biochemistry fra Universitetet i Iran. Forskingsarbeidet under PhD graden ble utført ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Institutt for klinisk medisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB. Hovedveiledere har vært professor Pål Rasmus Njølstad og Dr Scient Lise Bjørkhaug Gundersen. Arbeidet har vært finansiert av stipend fra Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.06.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Glucokinase Activators - Potentials and Limitations".
Sted: Auditoriet 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Universitetet i Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.06.2012, kl. 10.30, Auditoriet 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Universitetet i Bergen

Kontaktpersoner:
Maria Negahdar, epost: marianegahdar@yahoo.com.sg

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side