Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan kontrollere utslipp av kreftfremkallende miljøgifter?

Marian Asantewah Nkansah   

Marian Asantewah Nkansah disputerer fredag 17. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Environmental remediation: Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons".

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) er en gruppe kjemiske forbindelser som inkluderer kjente miljøgifter. De finnes overalt i naturen og kan dannes i naturlige prosesser, for eksempel ved forbrenning. PAH finnes i røyk fra sigaretter, røkelse og oljelamper, i grillet mat, i eksos fra forbrenningsmotorer og i tjærebehandlet materiale. Som menneskeskapt forurensing finnes PAH i størst mengde i utslipp fra oljeproduksjon og smelteverk. Hvis mennesker eksponeres kan noen typer PAH føre til kreft, og øyne, nyrer og lever kan skades. PAH-forbindelsene er tungt nedbrytbare og blir dermed værende i miljøet over lang tid. PAH-holdig avfallsstrømmer bør derfor renses før utslipp i naturen.

I dette prosjektet er ulike måter å håndtere PAH-holdig vann blitt undersøkt. Oppvarming til opptil 400 ºC under høyt trykk til er testet for representative PAH-forbindelser som er klassifisert som miljøgifter. Forsøkene er utført ved ulike temperaturer, varigheter og enten overskudd eller underskudd av oksygen. Forskjellige nedbrytningsprodukter blir dannet med ulik reaksjonshastighet, avhengig av betingelsene, og blandingen reagerer raskere enn en enkelt PAH-forbindelse.

I en alternativ tilnærming viser deg seg at LECA (Lightweight Expanded Clay Aggregates), som brukes for eksempel i byggemateriale, gir effektiv rensing av typiske PAH fra vann (antrasen, fluoren og pyren) ved at stoffene ble hold tilbake på LECA-overflatene når utlippsvannet strømmer gjennom et lag med LECA-kuler. Slik adsorpsjon viser mer enn 90 % renseeffekt. Denne rensemetoden er kjemisk og teknisk enkel å gjennomføre og etablering av et oppsett krever ikke spesiell teknisk kompetanse. LECA er billig og lett tilgjengelig, og adsorbert PAH kan viderebehandles ved kjemiske eller biologiske metoder. Dermed fremstår den LECA-baserte rensemetoden som best egnet til utprøving i industriell skala.

Personalia:
Marian Asantewah Nkansah, født 11.08.1979 i Nkawkaw i Eastern Region, Ghana, tok bachelor i kjemi i 2002 og master i miljøkjemi i 2005 ved Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), Kumasi-Ghana. Hun ble ansatt i full stilling ved KNUST i januar 2007, og begynte som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder i august 2009, og ble deretter tatt opp til ph.d.-studiet ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.06.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: “The fate of marine crude oil spills in different climates”
Sted: Rom 3069, Realfagbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.08.2012, kl. 10.30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Marian Asantewah Nkansah, tlf: 96843489, epost: maan4gr@yahoo.co.uk

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side