Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Immunsystemet, gener og utmattelse

Katrine Brække Norheim   

Katrine Brække Norheim disputerer fredag 15. juni 2012 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Biological mechanisms of chronic fatigue”.

Hun har gjennom sin avhandling vist at signalsubstanser fra immunsystemet og enkelte gen-varianter kan øke risikoen for kronisk fatigue, eller sykelig utmattelse, ved primært Sjøgrens syndrom. Videre har hun vist at oksidativt stress er økt ved denne tilstanden.

Primært Sjøgrens syndrom er en autoimmun sykdom som angriper spytt og tårekjertler, i tillegg til andre organer som ledd og muskler. Sykdommen rammer i hovedsak kvinner, og rundt 75 prosent av pasientene er plaget med fatigue i en slik grad at det påvirker livskvaliteten. Det er mange faktorer som hver for seg eller sammen kan bidra til sykelig utmattelse, slik som depresjon, søvnforstyrrelser, immunaktivering og medikamenter.

Norheim har i sin avhandling lagt vekt på biologiske mekanismer for fatigue med spesielt fokus på immunforsvaret. Hun har gjennom kliniske studier vist at spesifikk immundempende behandling kan redusere graden av fatigue ved primært Sjøgrens syndrom.

Oksidativt stress skyldes en ubalanse mellom antioksidanter og pro-oksidanter, og er koblet til akutt og kronisk betennelse. Gjennom måling av markører i blod har Norheim vist at pasienter med primært Sjøgrens syndrom har et høyere nivå av oksidativt stress enn friske kontroll-personer.

Den genetiske profilen er unik for hvert individ, men noen varianter av gener kan føre til en økt risiko for sykdom. Norheim har vist at ved primært Sjøgrens syndrom er enkelte genvarianter forbundet med et høyere nivå av fatigue. Denne avhandlingen bidrar til en bedre forståelse av sykelig utmattelse ved autoimmune sykdommer. På sikt vil resultatene kunne bidra til utvikling av spesifikk behandling mot fatigue.

Personalia:
Katrine Brække Norheim (f 1977) er fra Stavanger og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø i 2002. Hun har siden 2004 vært ansatt ved Medisinsk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Seksjon for klinisk immunologi, Stavanger Universitetssykehus, og Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen. I perioden 2008-2012 har hun vært stipendiat med finansiering fra Helse Stavanger.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.06.2012, kl. 9.15. Oppgitt emne: Biologiske legemidler er effektive ved revmatoid artitt og spondyloartritt, men hvorfor er ikke effekten så tydelig dokumentert ved systemiske bindevevssykdommer?
Sted: Aulaen, 2. etg, Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.06.2012, kl. 10.30, Aulaen, 2. etg, Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Katrine Brække Norheim tlf. 51 51 37 75, epost: katnorheim@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side