Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Aktiveringsmekanismer ved bruk av bakterier i kreftbehandling

Carla Florentina Olsnes   

Carla Florentina Olsnes disputerer fredag 9. mars 2012 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“OK-432 activation of monocytes”

Kreft i halsregionen er fortsatt vanskelig å helbrede og den gjennomsnittlige overlevelse etter 5 år ligger på cirka 65 %. Dagens behandling består av kirurgi, stråleterapi, og/eller cellegift, men behandling basert på vårt eget immunforsvar, såkalt immunterapi, kan bli et fremtidig supplement. Med denne metoden tas immunforsvaret, som vanligvis bekjemper bakterieinfeksjoner, i bruk til kreftbekjempelse. I Japan er immunterapi, basert på bruk av den inaktiverte bakterien Streptococcus pyogenes (OK-432), en del av behandlingen både mot kreft og godartete svulster i lymfekarene.

Carla Olsnes har i sitt doktorgradsarbeid hovedsakelig fokusert på denne bakteriens aktiveringsmekanismer i hvite blodceller, monocytter, som er en viktig del av immunforsvaret. Hun har studert signalsubstanser mellom celler (cytokiner og kjemokiner), og arbeidet med å identifisere hvor bakterien binder seg på monocyttoverflaten og å finne ut hvordan bindingen av bakterien påvirker de hvite blodcellene slik at de skiller ut cytokiner og kjemokiner. I tillegg har hun sett på ved hvilke forhold hvite blodceller stimuleres av bakterien. Ved dyrking i laboratorium fant Olsnes at hvite blodceller under spesielle forhold kan skille ut cytokiner som interleukin (IL)-6 og tumor nekrose faktor (TNF)-alfa, og kjemokiner når de blir stimulert med bakterien OK-432.

Avhandlingen viser også at bakterien bare øker viktige deler av cytokin- og kjemokinproduksjon når de hvite blodcellene er festet til noe, f.eks. plast eller kreftceller. I kreftpasienter med nedsatt immunforsvar på grunn av svulster, kan OK-432 “vekke” monocyttene slik at immunforsvaret kan bekjempe kreften. OK-432 er godt egnet som medikament fordi OK-432 er lite giftig og har begrensede bivirkninger.

Personalia:
Carla Florentina Olsnes er født i 1968. Hun har en B.A. i biologi fra Hunter College i New York og en M.Phil. i tumor immunologi fra Universitet i Bergen (2001). Forskningsarbeidet ble utført i perioden 2003-2007, som fulltidsstipendiat ved Institutt for kirurgiske fag, ØNH avdelingen, under veiledning av professor Hans Jørgen Aarstad og professor Jan Olofsson, og i perioden 2007-2010, som overingeniør ved samme avdeling. Arbeidet er finansiert av stipend fra Universitet i Bergen og Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.03.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: “The Toll-like receptors' intracellular signaling pathways and functions”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.03.2012, kl. 10.30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Carla Florentina Olsnes, tlf. 53 50 46 61, epost: carla.olsnes@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side