Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hjernens bearbeidelse av språklyder

Berge Osnes   

Berge Osnes disputerer 10. oktober 2012 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

”Temporal and Posterior Frontal Involvement in Auditory Speech Perception”

Talelyd kjennetegnes ved helt unike klanglige kvaliteter som har utgangspunkt i et komplekst samspill mellom muskulære prosesser i blant annet stemmebånd, ganen, og lepper. En antagelse er at det kreves et spesialisert system som analyserer og dekoder språklydens ulike elementære karakteristiske klanglige trekk. En annen antagelse er at hjerneområdene som er vesentlige for å danne språklyder også er vesentlige for å oppfatte språklyder.

Dette doktorgradsarbeidet har undersøkt hvordan hjernen bearbeider språklyd sammenlignet med instrument- og støylyder. I tillegg ble hjernens bearbeidelse av mer uklare og ufullkomne lyder undersøkt, da språklyder sjeldent oppfattes under helt optimale forhold. Et annet aspekt som ble undersøkt var på hvilken måte forventinger lytteren har til språklyden påvirker hvordan hjernen bearbeider språklyden. Funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI) ble benyttet, som gjør det mulig å knytte mental aktivitet til nevronal aktivitet i hjernen.

Resultatene som presenteres i avhandlingen peker på at bearbeidelsen av språklyd i stor grad rekrutterer de samme hjerneområdene som generell oppfattelse av lyd. Hjerneområder som er vesentlige for dannelsen av språklyd er først og fremst involvert når talelyden er mangelfull eller når lytteren knytter særskilte forventninger til lydene som oppfattes.

Funnene som presenteres gir ny innsikt i forhold til hvordan språklyder bearbeides av hjernen. De peker på viktigheten av å forstå språklydoppfattelse i et større systemperspektiv som involverer generell lydoppfattelse, kognitive prosesser og hjerneområder relatert til språkdannelse i hjernen.

Personalia:
Berge Osnes (f. 1976) er oppvokst på Stord samt i Stockholm, og er nå bosatt i Bergen. Han har en cand.mag. grad fra Griegakademiet, Institutt for musikk (UiB) i fra 2000, samt en cand.psychol. grad fra Det psykologiske fakultet (UiB) i fra 2008. I perioden 2008-2012 har han vært ansatt som universitetsstipendiat ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet. Hovedveileder har vært professor Karsten Specht og biveileder har vært professor Kenneth Hugdahl.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.10.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Why do we need neuroimaging research in dyslexia?"
Sted: BB-bygget, Auditorium 1, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.10.2012, kl. 10.30, BB-bygget, Auditorium 1, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Berge Osnes, epost: berge.osnes@psybb.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side