Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

En empirisk undersøkelse av utviklingen av e-læringsprogramvare

Martina Reitmaier   

Martina Reitmaier disputerer for Ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen fredag 25. mai 2012 med avhandlingen

”Erstellung von digitalen Lernangeboten”.

Sentrale problemstillinger i Martina Reitmaiers doktoravhandling er manglende eller ineffektive elæringsbaserte kurstilbud. Arbeidet omhandler utvikling av e-læringsprodukter i høyere utdanning. Forfatteren analyserer utviklingsprosessen fra et programvareutviklingsperspektiv for å finne årsaker til kvalitets- og effektivitetssvikt.

Undersøkelsen av prosjektutviklingsprosesser har fokusert på tre aspekter: individer, prosjektfaser og interaksjonen mellom prosjektmedarbeidere. I tillegg har Reitmaier gjennomført en evaluering av programmodulenes kvalitet og en analyse av forbindelser mellom prosjektprosesser og produktkvalitet. Resultatet av dette forskningsarbeidet er et teoretisk verktøy som kan tas i bruk i utviklingen av digitale læringsmedier. Avhandlingen gir et verdifullt og nødvendig bidrag til pågående, lokal, nasjonal og internasjonal forskning på dette området.

Reitmaier gjennomfører en komparativ undersøkelse av tre konkrete programutviklingsprosjekter som resulterer i en modell for risiko- og suksessfaktorer og dekker tre analysenivåer: rolle-aktør nivået, prosjektfasenivået og interaksjonsnivået. Risikofaktorer på rolle-aktør nivået er forbundne med medieutviklerrollen, fraværet av lærende-rolle (learner role) og en produktsentrert visjon, Suksessfaktorer er forbundne med konsulentrollen og en studentsentrert visjon.

Personalia:
Martina Reitmaier (født 1981) er vokst opp i Tyskland. Hun har mastergrad (2006) ved Universitetet i Potsdam innen fagene utdanningsvitenskap og informasjonsvitenskap. Hun har arbeidet ved Technische Universität Dresden, Tyskland og mottatt stipend fra Det europeiske sosiale fond for å gjennomføre doktorgradsarbeidet. Hun arbeider som elæringskonsulent ved Universitetet i Deggendorf i Tyskland. . Avhandlingen er resultatet av en samarbeidsavtale mellom Technische Universität Dresden (TUD) og UiB. Veiledere er førsteamanuensis Daniel Apollon (UiB) og Prof. Dr. Thomas Köhler (TUD).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.05.2012, kl. 16.30. Oppgitt emne: "What is the relation between software engineering and psychologicalaspects of e-learning development?"
Sted: Aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.05.2012, kl. 09.30, Aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Martina Reitmaier, epost: , martina.reitmaier@tu-dresden.de

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side