Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Høyt blodtrykk øker risiko ved forkalkning av hjerteklaffen

Åshild Rieck   

Åshild Rieck disputerer onsdag 5. desember 2012 for ph.d.-graden ved universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Impact of hypertension on cardiac function and outcome in aortic stenosis”.

Forkalkning av hjerteklaffen mellom hovedpulsåren og venstre hjertekammer (aortastenose) er en sykdom som medfører at klaffen åpner seg dårligere, vanskeliggjør utpumping av blodet og øker belastning for hjertet.

Man trodde tidligere at aortastenose skyldtes passiv slitasje fra blodstrømmen, men nyere forskning har vist at det er en aktiv sykdomsprosess i klaffeseglene som har mange likhetstrekk med åreforkalkning. Høyt blodtrykk er i seg selv en betydelig belastning for hjertet og kan medføre at hjertemuskelen vokser og svekkes og er en hovedårsak til hjertesvikt og død i Norge. Hensikten med dette doktorgradsarbeidet var å undersøke betydningen av høyt blodtrykk hos pasienter med aortastenose, med fokus på 3 hovedområder: 1) Hvordan påvirker denne dobbeltbelastningen hjertets størrelse og funksjon; 2) Gir høyt blodtrykk øket risiko hos pasienter med aortastenose? 3) Kan nye ultralydmetoder bidra til risikovurderingen av disse pasientene?

Doktorgradsprosjektet ble gjort som ledd i et internasjonalt forskningssamarbeid hvor 1873 pasienter med aortastenose på 173 sykehus i 7 europeiske land deltok (Simvastatin Ezetemibe in Aortic Stenosis [SEAS] studien). Pasientene ble fulgt i over 4 år, og hvert år undersøkt med ultralyd av hjertet.

Resultatene viste at høyt blodtrykk er svært vanlig blant pasienter med aortastenose (83 % av pasientene) og medførte øket hjertestørrelse. Studien viste også at blodtrykksbehandlingen var mangelfull. Dette resulterte i øket sykelighet og 2 ganger så høy dødelighet sammenliknet med pasienter uten høyt blodtrykk. Videre viser arbeidet at man ved hjelp av nye teknikker basert på ultralyd kan si mer om den individuelle pasientens risiko for sykelighet.
Avhandlingen viser hvor farlig dårlig behandlet høyt blodtrykk er, også når man har aortastenose. Det er behov for nye studier for å undersøke nærmere hvilke medikamenter som er best og hvor lavt blodtrykket bør senkes hos pasienter med aortastenose.

Personalia:
Åshild E. Rieck gikk på Forskerlinjen ved medisinstudiet i Bergen, og avla medisinsk embetseksamen i Bergen i 2008. Hun var ansatt som stipendiat i Enhet for noninvasiv bildediagnostikk ved Hjerteavdelingen, Haukeland Sykehus 2009-2010, og senere stipendiat ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen fra 2010 til 2012. Hun arbeider nå som turnuslege ved Bærum sykehus. Veiledere har vært professor Eva Gerdts og postdoktor Dana Cramariuc.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.12.2012, kl. 16.00. Oppgitt emne: “Myocardial fibrosis in pressure overload cardiopathy: determinants, assessment, and impact on outcomes”.
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.12.2012, kl. 09.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Åshild Rieck, epost: ashild.rieck@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side